Publicerad 9 november 2023
Nyhet

Hot och hat skadar vår demokrati

Tre av tio förtroendevalda i riksdag, kommun och region uppger att de utsattes för hot, hat och våld under valåret 2022. Det visar den senaste trygghetsundersökningen från Brå.

Anders Henriksson.

Anders Henriksson.

Politikernas trygghetsundersökning (PTU) 2023 visar att 29 procent av de förtroendevalda utsattes för hot, hat och våld under valåret 2022. Av de förtroendevalda som är 29 år eller yngre uppger 44 procent att de har utsatts. Många förtroendevalda uppger även att de känner en oro för att utsättas. Det är vanligare bland kvinnor än män, och bland förtroendevalda med utländsk bakgrund.

– Jag är tyvärr inte förvånad, men jag blir likväl ledsen när jag ser resultaten. Vi behöver förtroendevalda som representerar hela samhället, som har olika erfarenheter och kunskaper, med olika drömmar och visioner. Det är förödande för vår demokrati att så många utsätts och det ökar risken för att personer avstår från att ta på sig ett demokratiskt uppdrag, säger Anders Henriksson, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Undersökningen visar också på stora skillnader inom landet, i de tre storstäderna är det drygt hälften som uppgett att de har utsatts.

Hoten påverkar det demokratiska uppdraget

Var fjärde förtroendevald i undersökningen uppger att de påverkas i sitt uppdrag, antingen i sina övervägande eller i faktiska handlingar. Av de som utsatts säger var femte att de övervägt att lämna uppdraget, och tre av tio uppger att de undvikit att engagera eller uttala sig i en specifik fråga och därmed censurerat sig själv.

En särskild komplikation är att många utsatta uppfattar att händelsen har med valrörelsen eller en valkampanj att göra. Av de händelserna är det tre av tio som skett öga mot öga under valrörelsen.

– Vi behöver gemensamt samlas och agera för att öka medvetenhet och minska risken för en normförskjutning i det demokratiska samtalet. Ju hårdare tonläget blir, desto fler kommer att avstå från att delta i samtalet. Det utgör ett hot mot vår demokrati, säger Anders Henriksson.

Behov av ändrad lagstiftning för att öka tryggheten

SKR har i en hemställan till regeringen lyft behovet av att ändra lagstiftningen så att kommuners och regioners ansvar och befogenheter för att skapa trygghet och säkerhet för de förtroendevalda på lokal och regional nivå tydliggörs.

– SKR fortsätter att driva på för att få till en förändrad lagstiftning. Vi stöttar också kommuner och regioner i deras systematiska arbete med att förebygga och omhänderta hot, hat och våld, säger Anders Henriksson.

Läs vidare

Sakkunnig

Anna-Lena Pogulis
utvecklingsledare demokratisektionen

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.