Publicerad 20 oktober 2023
Nyhet

Fokus på arbetet mot välfärdsbrottslighet

All brottslighet mot välfärdssystemen måste motverkas. Nästa vecka sätter SKR extra fokus på arbetet mot välfärdsbrottlighet tillsammans med kommuner, regioner, regeringen och myndigheter.

Ola Odebäck.

Ola Odebäck.

Syftet med veckan är att samla samhällets aktörer med särskilt fokus på arbetet mot välfärdsbrottslighet, att öka kunskaperna och dela erfarenheter. Många kommuner och regioner arbetar redan idag strukturerat och effektivt mot välfärdsbrottslighet. Men för att kunna nå bättre effekt krävs bland annat förändrad lagstiftning på vissa områden.

– Vi ser att det behövs kraftfulla åtgärder för att förebygga, upptäcka och motverka brott. Det är en självklarhet för oss att aktivt bidra till en positiv utveckling där våra skattemedel går till den verksamhet de är avsedda för, säger Ola Odebäck, chef för avdelningen för ekonomi och styrning.

SKR har i en hemställan till regeringen föreslagit flera lagförslag som skulle innebära ökade möjligheter för kommuner och regioner att motverka välfärdsbrott.

Program och anmälan

Vecka 43: Fokus på arbete mot välfärdsbrottslighet

Måndag 23 oktober: Kommunalt brottsförebyggande arbete – SKRs ordf inleder.

Tisdag 24 oktober: Ekonomiskt bistånd ur ett välfärdsbrottslighetsperspektiv

Onsdag 25 oktober: Upphandling ur ett välfärdsbrottslighetsperspektiv

Torsdag fm. 26 oktober: Otillåten påverkan ur ett välfärdsbrottslighetsperspektiv

Torsdag em. 26 oktober: Föreningsbidrag ur ett välfärdsbrottslighetsperspektiv

Fredag fm. 27 oktober: Revision ur ett välfärdsbrottslighetsperspektiv

Program och anmälan till seminarierna

Läs vidare

Sakkunnig

Christina Kiernan
Samordnare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.