Publicerad 2 maj 2024
Nyhet

Fler patienter kan lämna sjukhusen tidigare

Utskrivningsklara patienter kan i dag lämna sjukhuset tidigare. Tack vare bättre samverkan mellan kommuner och regioner har 700 vårdplatser kunnat frigöras sedan 2017.

Foto

Ameli Norling

2018 infördes Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Syftet var att personer med fortsatt behov av vård och omsorg efter utskrivning från sjukhus skulle få en trygg och smidig resa genom vården.

En ny uppföljning från SKR visar att antalet vårddagar för utskrivningsklara patienter har minskat kraftigt i hela landet. Högsta värde som uppmätts var i januari 2017 då vårdtiden som utskrivningsklar motsvarade 1 438 belagda vårdplatser per dag. I inledningen av covid-19-pandemin, april 2020, var utfallet som lägst och motsvarade 275 vårdplatser. Under 2023 upptog utskrivningsklara patienter i genomsnitt 581 vårdplatser varje dag, det motsvarar 4,2 procent av de disponibla vårdplatserna inom den somatiska vården. Sedan 2017 har i medeltal 700 vårdplatser frigjorts tack vare bättre samverkan mellan kommuner och regioner.

– Inga patienter ska behöva stanna kvar på sjukhus i onödan och vi behöver samtidigt säkerställa att vårdplatserna räcker till för de som behöver dem. Att minska tiden som färdigbehandlade patienter behöver ligga kvar på sjukhus är viktigt för varje patient, men också för hela sjukvårdssystemet, säger Ameli Norling, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Hur snabbt utskrivningsklara patienter kan lämna sjukhuset skiljer sig mellan olika kommuner och regioner. Analyser visar att den viktigaste förklaringen till att patienter kan komma hem snabbt är där samverkan mellan region och kommun fungerar på alla nivåer. Olika modeller för betalningsansvar och tillgång till platser på sjukhus och i äldreomsorgen har inte samma betydelse för resultatet.

– Äldre personer ska kunna leva ett gott och självständigt liv i sina hem, trots kroniska sjukdomar. En väl fungerande samverkan mellan kommun och region runt varje patient är avgörande, inte minst i samband med att patienter flyttas. Vi ser en positiv utveckling på många håll och de arbetssätt som fungerar väl behöver få spridning över hela landet, säger Ameli Norling.

Möjligheterna att ge patienter stöd och hjälp i hemmet har ökat de senaste åren. Mobila team och intensiv rehabilitering kan bidra till ökad självständighet för många patienter, samtidigt som ett långvarigt vårdberoende förebyggs.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Blomberg-Brodin
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.