Publicerad 3 oktober 2022
Nyhet

Effektivare byggprocess med fler kommunala lantmäterier

I en hemställan till regeringen vill SKR att fler kommuner ska tillåtas inrätta kommunal lantmäterimyndighet och att kommuner ska få samverka om gemensam kommunal lantmäterimyndighet.

Peter Danielsson

Peter Danielsson

– De mindre kommunerna har inte förutsättningar att bilda egna lantmäterier, samtidigt som det statliga lantmäteriet upplevs sakna resurser att vara ett tillräckligt stöd. En bra lösning vore därför att tillåta samverkan mellan kommuner om gemensam kommunal lantmäterimyndighet, säger Peter Danielsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR hemställde om detta redan 2018, men regeringen har dessvärre inte vidtagit några fungerande åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Tillgången till fastighetsrättslig kompetens i planprocessen ger ett bättre plangenomförande och en snabbare byggprocess eftersom planarbete och lantmäteriförrättning då kan handläggas parallellt.

– Fler kommunala lantmäterier är en effektiv åtgärd för att effektivisera byggandet av nya bostäder. För att kunna lösa bostadsbristen är det bättre att kommunerna själva får samordna hela byggprocessen, säger Peter Danielsson.

Sedan 2015 har nio kommuner ansökt hos regeringen om att bilda en egen lantmäterimyndighet, men endast en av dessa kommuner – Eskilstuna – har fått tillstånd. I dagsläget har 39 kommuner en egen lantmäterimyndighet.

Läs vidare

Sakkunnig

Marianne Leckström
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.