Publicerad 9 december 2023
Nyhet

Bra att staten tar itu med strandskyddet

Det är bra att regeringen och Sverigedemokraterna vill reformera reglerna om strandskydd med en ny utredning, anser SKR.

Ann-Sofie Eriksson

Ann-Sofie Eriksson

– Dagens regelverk för strandskydd är svårarbetat. Även om det tar tid med ännu en utredning om strandskyddet, är det viktigt för att vi ska få ett transparent system för både skydd och byggande i anslutning till vatten. Lokala förhållanden och behov behöver kunna få ett större genomslag för möjligheten till ett ökat byggande på rätt platser, säger Ann-Sofie Eriksson, tillförordnad avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ett enklare strandskyddssystem, med tillit till den lokalpolitiska beslutsnivån, är inte någon motsättning till ett välfungerande strandskydd. Det är heller inte bara strandskyddet som skyddar livsvillkoren för djur- och växtliv nära vatten eller avgör om bebyggelse ska komma till stånd på en plats eller inte. Rätt instrument ska användas i rätt syfte.

Anpassa till lokala förhållanden

– Det behövs ett grundläggande nytänkande. Strandskyddssystemet behöver integreras med den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen. Systemet behöver också ha utrymme för anpassning till lokala förhållanden, god balans mellan exploatering och bevarande och hänsyn till total samhällsnytta, säger Ann-Sofie Eriksson, SKR.

Förslag till förändringar av strandskyddsreglerna har hittills mest handlat om justeringar av nuvarande system. SKR menar att utgångspunkten nu behöver vara att utredaren får och ska förenkla reglernas konstruktion på riktigt.

Läs vidare

Sakkunnig

Kristina Isacsson
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.