Publicerad 19 december 2023
Nyhet

Bättre metod behövs för nationell försörjningsanalys

SKR ser behovet av en nationell försörjningsanalys, men det behöver göras på ett annat sätt än utredningen föreslår. Insamling via typkommuner istället för från varje kommun är ett alternativ.

Leif Sandberg

Leif Sandberg

Utredningen En modell för svensk försörjningsberedskap föreslår att Sveriges 290 kommuner och 21 regioner ska rapportera in information om behov av varor och tjänster till länsstyrelserna som en del i att ta fram en nationell försörjningsanalys.

– En nationell försörjningsanalys är en viktig pusselbit i samhällets beredskap, men fokus måste ligga på hur vår beredskapsförmåga kan öka, inte på tidsödande informationsinsamling. Att varje kommun och region tvingas rapportera in detaljerad information till länsstyrelsen, som sedan rapporterar vidare i flera led är ineffektivt och ohållbart, säger Leif Sandberg, 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR föreslår istället att uppgifter hämtas in från ett antal typkommuner, vilket kan kombineras med data som redan finns tillgängliga nationellt. För regioner är länsstyrelsen inte en relevant instans för denna typ av information utan blir snarare en onödig mellanhand mellan regioner och ansvariga myndigheter.

Information behöver nå kommuner och regioner

I utredningens förslag saknas reglering om att statliga myndigheter ska tillhandahålla information som kommuner och regioner behöver för att upprätta försörjningsberedskapen inför eller under en kris.

– Det ställs krav på kommuner och regioner att leverera information men vi saknar förslag på hur den statliga nivån i sin tur ska bidra. Vi vill också betona att staten har huvudansvaret för försörjningsberedskapen och att finansieringsprincipen ska gälla fullt ut, säger Leif Sandberg.

Läs vidare

Sakkunnig

Karin Peedu
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.