Publicerad 5 september 2023
Nyhet

Anslag till omställningsstudiestöd inte tillräckligt

Regeringen ökar anslagen till det nya omställningsstudiestödet. Det är ett välkommet tillskott, men det är tyvärr långt i från tillräckligt för att säkra hanteringen av den viktiga reformen.

Anders Henriksson

Anders Henriksson

Regeringen aviserar idag att man i budgeten kommer att föreslå 110 miljoner kronor extra under tre år till Centrala Studiestödsnämnden för handläggningen av det nya omställningsstödet.

− Att 8 av 10 inte ens hinner få sina ansökningar behandlade inom rimlig tid är inte acceptabelt. Regeringens besked om ett tillskott är bra, men vi befarar att det inte kommer att vara tillräckligt. Att utbilda och vidareutbilda personer så att de får den kompetens som välfärden och arbetsmarknaden efterfrågar är en nyckelfråga för framtiden och borde prioriteras högre av regeringen och av den ansvariga myndigheten, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kraftfull reform som möter bristen på rätt kompetens

23 000 personer sökte det nya omställningsstudiestödet i våras. Tyvärr har bara drygt 3 000 av dem hittills fått besked och endast 850 har blivit beviljade stödet. Ansvarig myndighet, CSN, har inte hunnit mer. CSN meddelar dessutom att man både 2023 och 2024 kommer att behöva betala tillbaka stora delar av anslagen till stödet, eftersom man inte hinner med att hantera alla ansökningar.

− Omställningsstudiestödet är en kraftfull reform som är en viktig del i att lösa den brist på rätt kompetens som hela arbetsmarknaden står mitt i. Förhoppningsvis bidrar ett tillskott till att öka takten i den viktiga reformen och jag uppmanar regeringen att fortsätta satsa på omställningsstudiestödet, säger Anders Henriksson.

Fakta

Syftet med omställningsstudiestödet är att genom utbildning stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden och göra det lättare att ställa om i arbetslivet. Medarbetare i kommuner och regioner som studerar med omställningsstudiestöd kan dessutom få kompletterande studiestöd från Omställningsfonden, utöver stödet från CSN. Den som är mitt i arbetslivet kan bredda eller utveckla sin kompetens, bli mer attraktiv på arbetsmarknaden, och samtidigt behålla upp till 80 procent av lönen under studietiden.

Läs vidare

Sakkunnig

Jeanette Hedberg
Förhandlingschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.