Publicerad 23 december 2022
Nyhet

500 miljoner kronor till vaccinering mot covid-19

Regeringen och SKR har slutit en överenskommelse för vaccinering mot covid-19 under första halvåret 2023.

Socialminister Jakob Forssmed och Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation

Marie Morell och Jakob Forssmed

Att regeringen nu tillför 500 miljoner kronor innebär bland annat att staten fortsatt åtar sig att betala för vaccin medan regionerna ansvarar för att utföra vaccinationerna.

– Vaccinering är det viktigaste verktyget vi har mot covid-pandemin. Hittills har regionerna gett över 25 miljoner doser vaccin och kan nu fortsätta arbeta med att vaccinera de som rekommenderas vaccination på ett jämlikt sätt, säger Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.

– Pandemin är inte över även om vi lever med den i en ny fas. Vi behöver fortsätta vara vaksamma och ha en bra beredskap. Genom den här överenskommelsen fortsätter vi att ha goda möjligheter till en hög vaccinationstäckning, säger socialminister Jakob Forssmed.

Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns en stor osäkerhet kring utvecklingen av smittspridningen och om, när och hur snabbt nya virusvarianter kan komma att ta över spridningen. För att upprätthålla ett gott vaccinationsskydd mot svår sjukdom och död är det därför viktigt att alla tar de vaccindoser mot covid-19 som rekommenderas.

Vaccinationsarbetet ska fortsatt genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och prioritetsordning. Utifrån nuvarande kunskapsläge bedömer Folkhälsomyndigheten att vaccinationer mot covid-19 kommer att rekommenderas en begränsad del av befolkningen under första halvåret 2023.

Inriktningen är att uppnå en så hög och jämnt fördelad täckningsgrad som möjligt för den del av befolkningen som rekommenderas vaccinering.

Staten och regionerna fortsätter också sitt samarbete för att säkerställa att personer som har rätt att få ut ett covidbevis i syfte att underlätta resande inom EU ska kunna få det.

Rekommendation om avgiftsfri vaccinering

Vaccination mot covid-19 är i dag avgiftsfri för den enskilde. SKR rekommenderar regionerna att även under första halvåret 2023 fortsätta erbjuda alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige avgiftsfri vaccinering mot covid-19 utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccinering eller tillgängliggörande av vaccin.

SKR:s utgångspunkt är att ingen av ekonomiska skäl ska behöva avstå ifrån att ta del av regionens erbjudande om vaccination mot covid-19.

Varje region beslutar själv om patientavgifter och eventuella kostnader för vaccination. SKR:s rekommendation syftar till att möjliggöra för regionerna att kunna erbjuda vaccination mot covid-19 på ett jämlikt sätt över hela landet.

Läs vidare

Sakkunnig

Susanna Eklund
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.