Publicerad 15 september 2021
Nyhet

Svag ökning av köp av verksamhet inom välfärden

Som en följd av pandemin ökade kostnaderna för köpt verksamhet i löpande priser svagt under 2020. Det visar SKR:s genomgång av regioner och kommuners köp av verksamhet.

Foto

Annika Wallenskog

Kommuners och regioners köp av verksamhet (exklusive sektorsintern försäljning) uppgick 2020 till 186 miljarder kronor, jämfört med 2019 när sektorns köp av verksamheter uppgick till 182 miljarder kronor. Som andel av kommunsektorns totala kostnader innebär det att köp av verksamhet minskat något.

− Att kostnaderna för köp av verksamhet ökade så lite under förra året kan bero på pandemin under 2020. En minskad efterfrågan på vissa välfärdstjänster, eller omställning inom till exempel sjukvården som prioriterat den mest nödvändiga vården, kan vara anledningen, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Köp av verksamhet har för hela sektorn ökat över tid, men sedan 2016 kan en tydlig avmattning noteras. Två händelser har bidragit till att hålla nere utvecklingen, först tillbakagången efter migrationsvågen 2015-2016 och därefter pandemin under 2020. Enligt en analys som sträcker sig över 15 år - 2006-2020, har sektorns köp ökat från 70 till 186 miljarder kronor. Köp av verksamhet har ökat från både privata som offentliga leverantörer. Volymmässigt utgjorde köp från privata utförare den största delen, 84 procent, en följd av reformer som underlättat för privata utförare att etablera sig inom välfärden. Köp från privata utförare har under åren 2006-2020 ökat från 59 till 157 miljarder.

Köp från offentliga utförare ligger på en oförändrad nivå över hela tidsperioden, runt 2,5 procent. Hela utvecklingen återfinns bland köpen från privata utförare, där andelen ökat från en nivå under 10 procent år 2006 till 15 procent 2016.

Trots en nedgång i sektorns köp av verksamhet totalt, finns verksamhetsområden där andelen som utförs av privata utförare fortsätter att öka. Inom regionernas primärvård ökar andelen som utförs av privata från 40 procent 2019 till 42 procent 2020, där huvudsakliga orsaken är tillväxten av ett digitalt vårdutbud.

Läs vidare

Sakkunnig

Lars Kolmodin
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.