Publicerad 10 mars 2023
Nyhet

Stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap

SKR är kritiska till förslaget om att inrätta en separat statlig beredskapsorganisation och menar att skyddsresurserna borde gå till kommunerna.

Foto

Peter Danielsson

Utredningen föreslår att en statlig beredskapsorganisation för räddningstjänsten under höjd beredskap. Syftet med styrkan ska vara att stödja kommunerna.

SKR anser istället att de kommunala räddningstjänstorganisationerna bör tillföras personal genom civilplikt, samt förstärkningsmateriel. Detta är i linje med vad MSB nyligen har föreslagit till regeringen.
Utredningen föreslår också att kommunerna ska vara ansvariga för att planera och kunna genomföra storskaliga utrymningar och inkvarteringar vid höjd beredskap.

− SKR är positiva till att kommunerna ges detta ansvar, men utredningen ger inte kommunerna förutsättningar att kunna genomföra detta. Utredningen har utgått från att det i stor utsträckning ska vara frivilliga som genomför insatserna, vilket SKR bedömer är orealistiskt. Istället bör kommunerna tilldelas större volymer civilpliktiga, säger Peter Danielsson, ordförande för SKR.

SKR menar vidare att de civilpliktiga även bör kunna användas för en större bredd av uppgifter inom skyddet av civilbefolkningen, såsom stöd vid användning av skyddsrum och bemanning av trygghetspunkter. SKR anser däremot att frivilliga är ett viktigt komplement till en sådan struktur.

Slutligen ser SKR behov av att utredningens konsekvensanalys i flera delar behöver kompletteras när det gäller kommuner och regioner.

Läs vidare

Sakkunnig

Markus Planmo
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.