Publicerad 29 april 2022
Nyhet

SKR: Bra att utjämningssystemet ses över

Regeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté som ska se över skatteutjämningssystemet. SKR ser positivt på att översynen innefattar systemet i sin helhet – och inte bara enskilda delar.

Anders Knape

Anders Knape

Den parlamentariska kommittén, som består av företrädare för riksdagens partier, kommer att se över det kommunalekonomiska utjämningssystemets alla delar och föreslå nödvändiga författningsändringar. I uppdraget ingår även att se över systemet för utjämning av kostnader för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Syftet är att se till att systemet utjämnar för skillnader och skapar likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommunerna och mellan regionerna, trots skillnader i skattekraft och strukturella förutsättningar.

– Vi tycker att det är positivt att regeringen vill se över utjämningssystemet i sin helhet och att det sker i en parlamentarisk utredning för att se till att hela systemet fungerar väl. Systemet är komplext och behöver bland annat kompensera rättvist för demografiska förändringar som kommunen och regionen inte själva kan påverka, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Utredningen ska se över att utjämningssystemet ger lika förutsättningar i vilken välfärd som går att erbjuda och om systemet eventuellt påverkar tillväxten.

- Det är bra att utredningen också tittar på bland annat möjligheten att lägga in likvärdighetsbidrag, bidrag till strukturellt utsatta kommuner och bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande, säger Anders Knape.

Till ordförande i den parlamentariska kommittén utses Håkan Sörman, tidigare vd på SKR och särskild utredare i kostnadsutjämningsutredningen 2016–2018.

Uppdraget ska redovisas senast den 3 maj 2024.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefekonom

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.