SKR:s öppna data

Du kan här ta del av SKR:s öppna data om kommuner och regioner samt deras verksamheter. SKR publicerar öppna data, fritt att använda enligt det omarbetade PSI-direktivet och den nya datalagen 2022.

Öppna data är data, eller information, som vem som helst kan använda utan avgift eller villkor. Tanken är att offentlig information ska kunna användas av myndigheter, företag och allmänhet för att skapa nya tjänster.

SKR publicerar öppna data på Sveriges dataportal. Nya så kallade dataset läggs till löpande som du kan ta del av nedan.

Sveriges dataportal

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.