Publicerad 15 augusti 2022

Ydre kommun tog stöd av analysverktyget för att ta fram lokal handlingsplan

För att ta fram en lokal handlingsplan för patiensäkerhetsarbete använde hälso- och sjukvården i Ydre kommun SKR:s analysverktyg. Den viktigaste slutsatsen är att påbörja arbetet och ta ett steg i taget.

Bakgrund

Ydre kommun var en av pilotkommunerna för att testa analysverktyget för några år sedan, kommunen var positiva till arbetssättet men pandemin satte paus för arbetet.

Efter pandemin fanns möjlighet för nystart. För att ta reda på hur kommunen låg till i det systematiska patientsäkerhetsarbetet påbörjades en nulägesanalys med hjälp av analysverktyget. Avsikten var att få till ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och få en prioriteringsordning för att sedan kunna arbeta förebyggande enligt plan och undvika att agera reaktivt. Bakgrunden till arbetet har varit den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet.

Genomförande

Första steget var att genomföra en nulägesanalys. Den genomfördes av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

För steg två kopplades delar av ledningsgruppen in i arbetet samt första linjens chefer inom kommunala hälso- och sjukvården, demensboende, särskilt boende och hemtjänst. Gruppen arbetade gemensamt med de prioriterade frågorna och för att skapa samsyn i vilka frågor som behövde prioriteras samt vilka frågor gruppen ansåg sig vara nöjda med eller där det fanns behov av uppföljning. Deltagare från ledningsgruppen bidrog med en bred kompetens i nulägesanalysen.

Det tog cirka 6 timmar per person för MAS och MAR att genomföra nulägesanalysen. Steg två är den uppskattade tidsåtgången cirka 3 timmar per person. Därefter har gruppen enats om formen för en handlingsplan och vilka delar som ska prioriteras snarast och vilka delar som kan vänta.

Det här har arbetet lett fram till

Vi har nu en nulägesbeskrivning och baslinje för var vi befinner oss i patientsäkerhetsarbetet. En handlingsplan är framtagen och godkänd och antagen av ledningsgruppen för vård och omsorg i maj 2022. Resultat från patientsäkerhetsarbetet informeras till politisk nämnd två gånger per år.

Handlingsplanen har medfört att arbetet kan gå vidare med att prioritera områden. Till exempel har arbete påbörjats med:

 • Att byta system för avvikelsehanteringen eftersom det gamla systemet inte riktigt motsvarade kommunens förväntningar på ett avvikelsesystem.
 • Skapa ett forum för att dela med sig av varandras avvikelser mellan arbetsgrupperna.
 • Stöd till cheferna vid utredning av avvikelser och se till att medarbetarna fick återkoppling på sina avvikelser.

Den lokala handlingsplanen är väldigt enkel och innehåller;

 • Mål
 • åtgärd
 • ansvarig
 • tid
 • konkret vad som behöver göras när uppföljning ska ske.

En plan ger bättre överblick och visar nästa steg samt om arbetet får någon effekt eller inte.

Det viktigaste för att komma framåt var att påbörja arbetet och att kommunen förbättras i patientsäkerhetsarbete lite i taget. Det gäller att inte ha för stora mål, hellre några få och så se till att de genomförs och sedan följa upp för att börja testa arbetssättet. Det blir lite bättre för varje månad som går. Planen är att varje höst följa upp analysverktyget, utvärdera handlingsplanen, göra de justeringar som krävs, sätta nya mål och fortsätta med det arbetet som är påbörjats.

Medskick till den som tar del av exemplet

● Analysverktyget har hjälpt till att förtydliga vad arbetsgruppen behöver lägga mest tid på. Nästa gång går det fortare att genomföra nulägesanalysen.

● Efter arbetet är påbörjat se till att komma i gång och att se möjligheterna.

● Verktyget går endast att använda i Excel. Tyvärr inte kompatibelt med Google work space.

Kontaktperson

Emelie Ottosson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ydre kommun
emelie.ottosson@ydre.se

Informationsansvarig

 • Lena Karlsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Patientsäkerhet
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2021- pågående
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel