Publicerad 14 maj 2020

SällBo – ett boende där generationer och kulturer möts

Helsingborgs stads kommunala bostadsbolag, Helsingborgshem, har skapat ett unikt boendekoncept kallat SällBo. Genom SällBo träffas och socialiserar människor från helt olika bakgrunder och generationer, men som alla har ett gemensamt behov: att känna tillhörighet, gemenskap och inkludering.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Under flyktingkrisen 2015 tog Helsingborg emot många ensamkommande barn och ungdomar. Det som planerades att bli ett Trygghetsboende, ett slags serviceboende för personer över 70 år, fick därför göra plats för ett HVB-hem under tre år. Men när flyktingsituationen inte längre var lika akut föddes en idé – varför inte tillmötesgå både de äldres och de ensamkommandes behov av ökad trygghet, gemenskap och social inkludering? Det var då idén om SällBo föddes – ett sällskapsboende tillika integrationsprojekt. Alla boende i SällBo-huset på Fredriksdal i östra Helsingborg har en egen lägenhet, men binder sig till att socialisera med sina grannar två timmar varje vecka i husets speciellt utformade sällskapsytor.

– Många av ungdomarna hade under en stor del av sitt liv inte haft en kontakt i vuxenvärlden som inte var en myndighetsperson eller personal. Samtidigt ville de äldre ha mer sociala kontakter i vardagen utanför sin egen generation. Det blev en jättebra matchning, säger Dragana Curovic, bosocial utvecklare och projektledare för konceptet SällBo på Helsingborgshem.

Genomförande

Men hur får man två målgrupper som väldigt sällan möts att plötsligt socialisera och öppna upp sig för varandra? Helsingborgshem insåg att det skulle behövas en brygga mellan dem – en annan målgrupp som hade något gemensamt med både de äldre och med de nyanlända ungdomarna. Valet landade tillslut på en annan som också är i stort behov av bostad: unga vuxna som vuxit upp i Sverige.

– De är i samma ålder som de nyanlända men är uppväxta i samma kultur som pensionärerna. De blev en perfekt brobyggare, konstaterar Dragana Curovic.

För att konkretisera planerna med SällBo samlades personer med olika erfarenhet och livssituationer från alla tre målgrupperna för en workshop. Var SällBo ett intressant boendealternativ för dem? Responsen var lika tydlig som den var positiv.

– Om de tyckte det var ett bra koncept så skulle vi realisera planerna och skapa boendet – och de gjorde dem. Det var verkligen 100 % som tyckte det var bra! Det var både överraskade och roligt för oss, säger Dragana Curovic.

Eftersom SällBo ska underlätta att socialisera med sina grannar så skapades utrymme för gemensamma rum som alla hade tillgång till. Tillsammans med workshopdeltagarna arbetade Helsingborgshem därför vad boendets gemensamma ytor skulle innehålla. Yoga-rum, restaurangkök och foosballbord var bara några av idéerna som också blivit verklighet.

Men för att lyckas finansiera allt fick Dragana Curovic och hennes kollegor vara kreativa. Budgeten var densamma som för att bygga ett Trygghetsboende, men behoven av material, inredning och arbetssätt var större.

– Vi har reparerat det som går att reparera i lägenheterna, annars har vi bytt ut det till nytt. Vi har gått på loppis för att hitta möbler och annat till de gemensamma ytorna. Vi gjorde verkligen allt för att det här skulle bli verklighet, säger hon.

Det här har arbetet lett fram till

I december 2019 kunde tillslut de första boende flytta in. För att hitta rätt personer fick Helsingborgshem dispens att frångå kösystemet och istället hålla intervjuer med personer som anmält intresse för boendet. På så sätt kunde de säkerställa att olika typer av människor fick ett nytt hem.

– Det här är först och främst ett integrationsprojekt, därför ville vi inte hitta personer som redan passade ihop. De hittar varandra ändå. Ett mål var att minska den upplevda otrygghet i området och då behöver man träffa och bo nära personer som man aldrig skulle träffa annars, menar Dragana Curovic.

Efter 132 intervjuer och över 300 intresseanmälningar kunde äntligen de 51 lägenheterna fyllas av förväntansfulla personer. 60 % av de boende är äldre, 20 % är ensamkommande från andra delar av världen och 20 % är unga vuxna med sin bakgrund i Sverige.

Hittills är resultatet en framgångssaga. Dragana Curovic menar att det finns flera goda exempel på hur man över generations- och kulturella gränser har hittat och stöttat varandra i såväl vardagliga bestyr som större livsmål.

– Vissa av de äldre hjälper ungdomarna att ta körkort och har till och med betalat själva för att gå handledarutbildning för att kunna köra med dem. Ungdomarna hjälper i sin tur de äldre med handling eller att bära och flytta möbler i hemmet. Det är verkligen fint att se, säger hon.

De viktigaste slutsatserna

Det var inte alltid lätt att driva igenom idén. Efter en del stångande mot byråkratins fyrkantighet lyckades SällBo bli verklighet. Då är det såklart givande att effekten så här långt är enbart positiv bland såväl boende och medarbetare som omvärld, menar Dragana Curovic:

– Det är en solskenshistoria som alla berörs av – även vi medarbetare. Ibland blir man överrumplad över hur fin mänskligheten kan vara.

Hennes bästa tips för att lyckas med ett projekt, som kanske till en början kan mötas av skepsis då det inte passar in i det normala tillvägagångssättet, är tydliga:

– Om viljan är stark nog går allt att lösa! Och det är viktigt att man som organisation vågar tillåta avvikelser från ”systemet” om man tror på idén, avslutar Dragana Curovic.

Fördjupning

SällBo – ett nytt sätt att bo, Helsingborgshem

Kontaktpersoner

Dragana Curovic
Bosocial utvecklare
Helsingborgshem
Dragana.Curovic@helsingborgshem.se

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Byggande, Äldreomsorg
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Januari 2020 -Februari 2021
Verksamhetsområde
Demokrati, Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel