Artikeln publicerades 31 mars 2021

Workshop Samtalstonen i politiken

Utbildningen sker på hemmaplan i kommunen eller regionen. Den ger tid och möjlighet till reflektion, men kommer inte med färdiga förslag och lösningar. Däremot presenteras råd och tips om vad som kan bidra till en bra samtalston i det politiska samtalet och vad som kan motverka det.

Samtalstonen i det politiska samtalet är en utbildning som syftar till att främja ett bra och konstruktivt politiskt samtalsklimat. SKR vill också öka kunskapen kring utveckling av andel förtroendevalda som av olika anledningar någon gång väljer att censurera sig själva. Kan ett gott samtalsklimat mellan förtroendevalda också förflytta gränsen kring vilken retorik som är önskvärd i det politiska samtalsklimatet.

Utbildningen kan skräddarsys utifrån lokala behov och önskemål, men kan till exempel pågå i 3-4 timmar och delas in i följande block:

  • Rollen som förtroendevald.
  • Samtalstonen i politiken.
  • Samtalstonen med media.
  • Dialogen med medborgarna.

Kontakta gärna oss vid frågor.

Medarbetare från Demokratisektionen

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.