Artikeln publicerades 16 maj 2022

Webbutbildning om stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF)

Vad innebär det att ha en intellektuell funktionsnedsättning (IF) och vilket stöd behövs i vardagen? SKR har tagit fram en webbutbildning för personal och arbetsgrupper i LSS-verksamhet.

Anmäl dig

Innehåll

Att arbeta på grupp- och servicebostad och daglig verksamhet är roligt men kan också vara svårt. Det kräver kunskap om olika funktionsnedsättningar och hur du på bästa sätt bemöter och stödjer individen.

Den här utbildningen innehåller fem filmer och diskussionsfrågor och riktar sig till dig som behöver mer kunskap om att ge stöd till personer med IF och autism. Utbildningen kan gärna genomföras tillsammans i en hel arbetsgrupp.

Den första filmen ger en introduktion med fördjupning. Den är drygt 120 minuter lång och kan antingen ses i sin helhet eller i två delar. Övriga filmer är mellan 30 och 60 minuter. Filmerna kan ses obegränsat antal gånger till och med 31 maj 2025.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal och arbetsgrupper inom LSS-verksamheter Utbildningen kan även användas vid introduktion för nyanställda och sommarvikarier.

Filmernas innehåll:

Film 1 Vad är intellektuell funktionsnedsättning och hur kan vi skapa kognitivt stöd? (127 minuter, möjligt att dela i två delar)

Del 1: Vad är intellektuell funktionsnedsättning?

Vilka konsekvenser ger olika grader av IF? Vad kan vi göra för att underlätta för individen?

Del 2: Kognitivt stöd

Hur kan vi arbeta med kognitivt stöd och AKK (alternativ kompletterande kommunikation) för att öka självständighet och KASAM (känsla av sammanhang)?

Medverkande: Cecilia Olsson, specialpedagog och utbildare, Anna Thomsson, handläggare SKR

Film 2: Vad innebär det att ha en intellektuell funktionsnedsättning och autism? (61 minuter)

Vad innebär det att vara inom autismspektrumet? Hur kan vi bemöta och underlätta kommunikation för personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism?

Medverkande: Mats Jansson, Autism- och Aspergerförbundet, Anna Thomsson, handläggare SKR

Film 3: Utmanande beteende (48 minuter)

Vad kan utmanande beteende bero på? Hur kan arbetsgruppen arbeta systematiskt för att kartlägga och minska utmanande beteende?

Medverkande: Mats Jansson, Autism- och Aspergerförbundet, Anna Thomsson, handläggare SKR

Film 4: Dokumentation – journal och genomförandeplan (68 minuter)

Hur skriver dokumenterar vi och varför? Hur kan den sociala dokumentationen användas för att förbättra stödet för brukaren och utveckla innehållet i verksamheten?

Medverkande: Johan Appel, utbildare och handledare inom socialtjänsten, Anna Thomsson, handläggare, SKR

Film 5: Psykisk hälsa och välmående (41 minuter)

Det är vanligare med psykisk ohälsa hos personer med IF och autism än i andra grupper. Hur kan vi tänka och agera för att underlätta för individer med psykisk ohälsa?

Medverkande: Ing-Marie Wieselgren, psykiatriker och tidigare projektchef Uppdrag psykisk hälsa, SKR, Anna Thomsson, handläggare SKR

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.