Artikeln publicerades 28 april 2022

Webbutbildning om samtal med barn och unga i socialtjänsten

SKR har tagit fram en webbutbildning om samtal med barn och unga i socialtjänsten. Utbildningen fokuserar på dialogen med barnet och på barnets upplevelse av samtalet.

Anmäl dig

Kompetenshöjande insatser kring samtal med barn i socialtjänsten är efterfrågat i många kommuner. Det finns för närvarande inte många utbildningar att tillgå och de som finns är ofta resurskrävande och bara tillgängliga i vissa delar av landet. SKR har därför tagit fram en webbutbildning i samarbete med socionom Eva Redemo för att kunna erbjuda alla kommuner möjligheten att kompetensutveckla sin personal.

Användningsvillkor för utbildningen

Utbildningen kan användas obegränsat antal gånger av hela kommunen.

Utbildningens upplägg

Utbildningen består att fem webbseminarium som tar ungefär en halv dag vardera. För att kunna tillgodogöra sig utbildningens innehåll på bästa sätt är seminarierna tänkta att genomföras med minst tre veckors mellanrum. Detta för att kunna integrera teorin med det praktiska arbetet. Webbutbildningen rekommenderas att genomföras tillsammans med sin arbetsgrupp och arbetsledare.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig främst till socialsekreterare som träffar barn och unga för att utreda och följa upp deras behov av stöd eller skydd, men kan även vara relevant för andra som träffar barn och unga som lever i utsatta omsorgssituationer i sitt yrke.

Syfte

Syftet med utbildningen är att:

  • ge samtalsmetodiska verktyg
  • skapa reflektion kring barn och ungas olika förutsättningar i samband med samtal inom socialtjänsten
  • öka förståelsen för hur våra samtal kan komma att påverka barnets relation till sina närmaste omsorgspersoner och nätverk
  • öka socialsekreterarens trygghet i samtalssituationen och motivationen till att göra barn och unga mer delaktiga i hela processen

Introduktion till utbildningen

Socionom Eva Redemo berättar i korthet om vilka de viktigaste budskapen i utbildningen är, syftet med utbildningen och upplägget. Intervjun är cirka 7 minuter lång.

 

Seminariernas innehåll

Seminarierna innehåller reflektionsfrågor och rollspelsövningar som deltagarna ombeds utföra under seminariet. Tips om litteratur att läsa under utbildningens gång kommer tillhandahållas.

Seminarium 1

Barns behov av samtal. Medupplevelse. Omsorgstriaden.

Seminarium 2

Samtalets sammanhang och syfte.

Seminarium 3

Olika förutsättningar för samtalet. De fem utvecklingsstödjande principerna.

Seminarium 4

Triangulerande samtal. Förberedelser och planering inför samtalet. Samtalsmetodik.

Seminarium 5

Grupphandledning kring ett filmat barnsamtal.

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.