Artikeln publicerades 10 februari 2023

Utbildning om hot och hat mot förtroendevalda

SKR erbjuder en digital utbildning för förtroendevalda i fullmäktige och styrelsen i kommuner och regioner, för att öka kunskaper och medvetenhet om hot och hat mot förtroendevalda och dess konsekvenser. Men också för att ge stöd i arbetet med att systematiskt förebygga hot och hat mot de förtroendevalda.

Anmäl dig

Kommunen eller regionen kan göra en intresseanmälan för utbildning genom att fylla i ovanstående anmälan.

Innehåll, program

Ett digitalt seminarium under cirka 60 – 75 minuter. Utbildare från SKR genomför en föreläsning i digital form med föredrag, övningar via verktyget Mentimeter. Du får möjlighet att använda chatt för korta reflektioner.

Utbildningen innehåller följande block:

  • Omvärldsbevakning
  • Fakta och bakgrund.
  • Kunskap kring de som drabbas och de som är förövare.
  • Frågor kring ansvar och roller (partiernas, kommunernas, de enskilda förtroendevalda samt den beslutande församlingen hur det politiska samtalet förs).
  • Goda exempel från kommuner och regioner som arbetar för att förebygga hat och hot mot förtroendevalda.

Målgrupp

Förtroendevalda i fullmäktige och styrelsen i kommuner och regioner.

Kursledare

  • Anna-Lena Pogulis, samordnare och utvecklingsledare, SKR
  • Ulrika Stöök, utvecklingsledare, SKR
  • Edward Andersson, konsult, SKR

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.