8 februari 2023 till 9 februari 2023 kl. 00.00-00.00

Styra för resultat – utbildningsprogram i styrning, kvalitet och utvecklingsfrågor

Utbildningsprogrammet ”Styra för resultat” ger ökade kunskaper i övergripande strategisk styrning, ledning, kvalitets- och verksamhetsutveckling. Programmet pågår under 2023 och det första tillfället äger rum 8-9 februari 2023.

Anmäl dig

Innehåll

Utbildningen fokuserar på mål- och resultatstyrning samt vikten av att arbeta med såväl struktur, kultur och systematik för att nå önskade resultat. Utbildningen tar även upp vad som krävs i rollen som strategisk utvecklingsledare för att skapa förutsättningar för resultatstyrning samt bedriva förändringsarbete.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar kommun- eller regionövergripande med styrning, kvalitet- och utvecklingsfrågor, som till exempel:

  • kvalitetschefer och strateger
  • utvecklingsledare
  • verksamhetcontrollers eller motsvarande.

Upplägg, tider och medverkande

Utbildningen pågår under tiden 8 februari – 7 december 2023 och genomförs vid följande tillfällen och datum:

Block 1

8 – 9 februari (på plats Hornsgatan 15, Stockholm)

Block 2

3 – 4 maj (digitalt)

Block 3

20 – 21 september (digitalt)

Block 4

6 – 7 december (på plats Hornsgatan 15, Stockholm)

Vid utbildningstillfällena varvas föreläsningar med praktiska övning och gruppdiskussioner.

Föreläsare är företrädare från SKR samt externa personer som representerar praktik och forskning.

Vid varje tillfälle görs reflektioner kring hur det som tagits upp hanteras eller kan hanteras i respektive kommuns styrning. Mellan tillfällena kommer deltagarna att få hemläxor.

Informationsansvarig

  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR