29 maj 2024 till 30 maj 2024 kl. 10.00-16.00

Strategiska samverkanskompetenser för tvärsektoriellt arbete – jämlik hälsa och social hållbarhet

En tredagarskurs som baseras på lokala och regionala erfarenheter, pedagogik-, organisationsteorier och verktyg. Den sätter ord på den ”tysta kunskap” som ofta används i komplexa förändringsarbeten.

Anmäl dig

Innehåll

Kursen baseras på lokalt och regionalt arbete för jämlik hälsa och social hållbarhet i Sverige, Norge och Danmark. Den grundar sig också i organisationsteorier, pedagogik och samverkanskompetens som sätter ord på den ”tysta kunskap” som ofta används för att bedriva förändringsarbete för jämlik hälsa.

Fokus är stärka strategiska färdigheter för att involvera och inspirera många aktörer, både tvärdisciplinärt och sektorsövergripande, i arbetet för att minska skillnader i hälsa och dess bakomliggande orsaker.

Ett tidigare arbetsnamn för kursen var ”Soft skills”.

Hur kan vi samarbeta bättre kring våra gemensamma utmaningar?

Kursen ger stort utrymme för reflektion och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och kursledarna. Kursmaterialet tar fasta på hur tjänstepersoner, med särskilt eller samordnande uppdrag för folkhälsofrågor kan fungera som brobyggare eller förändringsagenter mellan olika verksamheter. Det handlar bland annat om att utgå från förutsättningarna i olika aktörers specifika verksamheter, samarbeta och använda medskapande metoder i arbetet för jämlik hälsa och social hållbarhet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar i en kommun eller region på strategisk nivå. Kanske heter din funktion folkhälso- eller social hållbarhets- strateg, -utvecklare, -samordnare, -chef, eller liknande. Din roll inkluderar att inspirera och engagera olika aktörer i arbetet med jämlik hälsa och social hållbarhet.

Upplägg/program

 • 29 maj klockan 10.00 -17.00 på plats på SKR
 • 30 maj klockan 08.30-16.00 på plats på SKR
 • 11 juni klockan 9.00 -16.00 digitalt via Teams

29 - 30 maj

Under två dagar går vi igenom kursens fem moduler:

 1. Styra och leda för bättre folkhälsa och minskade skillnader i hälsa
 2. Koppla frågan till dagordningen
 3. Rollen som förändringsagent - brobyggare
 4. Intressentanalys
 5. Samarbete och partnerskap

11 juni digitalt

Den tredje dagen ses vi digitalt och tar upp systematiskt förbättringsarbete – utifrån deltagarnas erfarenheter och behov.

 • Hur får vi det att hända?
 • Leda i komplexitet.
 • Systematiken kring att driva utvecklingsarbete.

Varje modul utgår från teorier och hjälpsamma tankemodeller och verktyg. Deltagarna fördjupar sig i ämnet och byter kunskaper och erfarenheter med varandra.

Förberedelse

Det kan underlätta för dig själv om du funderar ut ett område eller utmaning inom din kommun eller region (case) som du kan använda dig av under dagarna.

Svara på frågor i anmälan

För att kunna anpassa kursen på bästa sätt får du svara på några frågor i anmälan. Det handlar om din funktion i organisationen och dina huvudsakliga ansvarsområden/arbetsuppgifter – samt dina och din organisations förväntningar på kursen.

Bekräftelse om plats på kursen skickas ut inom en vecka efter sista anmälningsdag.

Informationsansvarig

 • Elisabeth Skoog Garås
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.