Artikeln publicerades 14 november 2022

Socialtjänstens riskbedömningar i utredningsarbetet gällande barn och unga

I oktober 2022 höll SKR en webbsänd utbildningsdag med fokus på socialtjänstens riskbedömningar i utredningsarbetet gällande barn och unga. Länk till sändningen kan köpas i efterhand.

Anmäl dig

Innehåll

Sändningen kan användas som utbildande material, antingen enskilt eller i en hel arbetsgrupp.

Syftet är att ge ökad kunskap om hur risk- och skyddsfaktorer fungerar och hur du kan använda kunskapen i praktiskt arbete. Utbildningen ger även kunskap om skyddsfaktorers direkta eller indirekta påverkan på de riskfaktorer barn utsätts för.

Medverkar gör Birgitta Persdotter, lektor i socialt arbete vid Karlstads Universitet och vetenskaplig ledare FoU Välfärd Värmland.

Utbildningen varvar teori med reflektion och kortare övningar, och tar bland annat upp:

  • Begreppen riskfaktorer, skyddsfaktorer och riskprincipen
  • Tolkning och sammanvägning av risk- och skyddsfaktorer
  • Bedömning av risk för fortsatt våld och bedömning kopplat till BBIC
  • Riskbedömningens betydelse för bedömning av behov och utformning av insatser
  • Jämlikhet och jämställdhet i bedömning, det senaste kunskapsläget och praktisk betydelse

Sändningen är 5 timmar och 30 minuter lång, inklusive pauser.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla inom socialtjänsten som arbetar med barn som far illa.

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.