OBS! Evenemanget är avslutat!23 mars 2023 kl. 09.00-11.00

Skyddsombudsrätt – det grundläggande regelverket kring skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet

SKR erbjuder en kurs om det grundläggande regelverket kring skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet. Kursen syftar till att ge kunskap om reglerna kring skyddsombudens roll samt hur chefer och skyddsombud kan samverka i arbetsmiljöarbetet.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med kursen är att ge kunskaper om Arbetsmiljölagens och Arbetsmiljöförordningens regler kring skyddsombud med koppling till aktuella rättsfrågor och Arbetsdomstolens praxis.

Områden som berörs är bland annat skyddsombudens rättigheter och befogenheter i samverkansarbetet.

Målgrupp

Arbetsmiljöstrateger, HR-strateger, personal-och föhandlingschefer.

Medverkande

  • Anders Westlund, utredare, avdelningen för arbetsgivarpolitik
  • Katarina Bergström, arbetsrättsjurist, avdelningen för arbetsgivarpolitik

Information

För att kunna delta i kursen har vi som krav att du arbetar inom kommun och region, eller i ett medlemsföretag ansluten till Sobona. Uppfyller du inte detta kommer du få besked om att du är avanmäld.

Vid digitala kurser gäller att det är max 5 personer från samma kommun, region eller medlemsföretag som får gå vid samma kurstillfälle. Vid fysiska kurser gäller max 2 personer från samma organisation.

Varje anmälan är avsedd för en deltagare och länk får inte delas. Kursen går ej att ta del av i efterhand, dock är kursmaterialet tillgängligt en månad.

Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar.

Informationsansvarig

  • Anders Westlund
    Utredare
  • Katarina Bergström
    Arbetsrättsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.