Artikeln publicerades 31 mars 2021

Samtalstonen i politiken, workshop

Workshopen syftar till att främja ett bra och konstruktivt samtals- och debattklimat. Hur kan ni lokalt skapa ett gott samtalsklimat mellan förtroendevalda? Under dagen ges tid och möjlighet till reflektion, utifrån de lokala behov som finns.

SKR bidrar med fakta, råd och tips om vad som kan skapa en bra samtalston i det politiska samtalet samt öka medvetenheten om förtroendevalda som av olika anledningar väljer att ibland censurera sig själva.

Hur kan ni agera för att bidra till en önskvärt demokratiskt samtal?

Workshopen genomförs lokalt hos beställande kommun eller region. Dagen pågår under 3 – 4 timmar och utgår från lokala behov och önskemål.

Innehållet kan delas in i följande block:

  • Rollen som förtroendevald.
  • Samtalstonen i politiken.
  • Samtalstonen med media.
  • Dialogen med medborgarna.

Kontakta gärna SKR vid frågor.

Ulrika Stöök samt medarbetare från Demokratisektionen

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.