Artikeln publicerades 31 mars 2021

Samtalstonen i politiken

Samtalstonen i politiken är ett utbildningsmaterial för förtroendevalda i nämnder, styrelser och fullmäktigeförsamlingar. Den består av olika situationer i det politiska livet där den förtroendevalde måste välja hur han eller hon ska agera. Syftet att främja ett bra och konstruktivt politiskt samtalsklimat.

Samtalstonen i politiken riktar sig i första hand till förtroendevalda i styrelser, nämnder eller fullmäktige och kan användas för självstudier, grupparbeten eller större seminarier om samtalston, förhållningssätt och umgängesformer i det politiska livet.

Starta utbildningen Samtalstonen i politiken

Självstudiehandledning upplägg och arbetssätt

Det finns en självstudiehandledning om hur utbildningen är upplagd och hur du kan du jobba med materialet. Använd gärna handledningen innan du börjar din utbildning.

Handledning till utbildningen Samtalstonen i politiken (PDF) Pdf, 2 MB.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.