Artikeln publicerades 31 oktober 2022

Säkerhetsprövning av personal i kommuner och regioner

Under seminaret går vi igenom säkerhetsprövningsprocessens olika delar och fördjupar oss i några moment.

Anmäl dig

Innehåll

En viktig del i arbetet med säkerhetsskydd är personalsäkerhet och säkerhetsprövning av personal som deltar i säkerhetskänslig verksamhet.

Vid detta seminarium går representanter från Säkerhetspolisen, tillsammans med HR- och arbetsrättsspecialister, igenom säkerhetsprövningsprocessens olika delar och fördjupar några av de moment som ingår.

På seminariet tas inte frågor som rör säkerhetsprövning av förtroendevalda upp.

Målgrupp

Handläggare och chefer som arbetar med säkerhetsskydd och HR samt andra som arbetar med säkerhetsprövning i kommuner och regioner.

Program

Inledning och övergripande om säkerhetsskydd och säkerhetsprövning

Säkerhetsprövningsprocessen

Representanter från Säkerhetspolisen beskriver processens olika delar från befattningsanalys till avslutande säkerhetssamtal.

Erfarenheter från Göteborgs stads arbete med säkerhetsprövning

HR-chefen och säkerhetschefen/säkerhetsskyddschefen från det kommunala bolaget Kretslopp och Vatten delger erfarenheter av hur de arbetar med säkerhetsprövning.

Säkerhetsprövningsintervjun

Representanter från Säkerhetspolisen och Göteborgs Kretslopp och Vatten beskriver hur intervjun kan genomföras och utvärderas.

Arbetsrätt

Arbetsrättsjurist från SKR går igenom arbetsrättsliga grunder och praxis vid säkerhetsprövning.

Frågestund och avslutning

Informationsansvarig

  • Markus Planmo
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.