OBS! Evenemanget är avslutat!23 mars 2023 kl. 15.00-16.30

Remisskonferens om Skolverkets förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027

Skolverkets förslag till nationell digitaliseringsstrategi är nu ute på remiss. SKR bjuder därför in till den här remisskonferensen för att ge kommuner möjligheten att ta del av andras resonemang och få stöd i att ta sig an remissen.

Anmäl dig

Innehåll

Den 19 december 2022 överlämnades ett förslag på nationell digitaliseringsstrategi till Regeringskansliet. Innan regeringen tar ställning till förslaget skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har.

Förslag på en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023−2027, Skolverket

Lämna remissvar senast den 28 april

Totalt omkring 60 remissinstanser har ombetts lämna synpunkter på förslaget, däribland SKR. Men även andra organisationer och kommuner är välkomna att lämna remissvar utan att finnas med på remisslistan. SKR uppmanar så många som möjligt att inkomma med synpunkter för att säkerställa en så bra slutprodukt som möjligt.

Svar på remissen ska lämnas till Utbildningsdepartementet senast den 28 april.

Målgrupp

  • Skolchef eller motsvarande

Digitalt möte

Konferensen äger rum digitalt, i Microsoft Teams. En länk till mötet kommer att skickas ut till alla som anmält sig i god tid innan konferensen startar.

Program

  • Förslaget till nationell strategi presenteras övergripande.
  • Möjligheter finns för dialog mellan remisskommunerna och med SKR:s tjänstepersoner.

Informationsansvarig

  • Annika Agélii Genlott
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.