OBS! Evenemanget är avslutat!31 mars 2023 kl. 10.30-12.00

Remissdialog - Statens ansvar för flygplatssystemet

SKR bjuder in till en dialog kring utredningen om Statens ansvar för flygplatssystemet. SKR vill samla alla berörda aktörer för att diskutera utredningens förslag och fånga in synpunkter som kan ligga till grund för SKR:s yttrande.

Anmäl dig

Innehåll

SKR bjuder in alla flygplatsägande kommuner samt regioner inklusive Region Blekinge och Ronneby till en dialog kring utredningen om Statens ansvar för flygplatssystemet. SKR vill samla alla berörda aktörer för att diskutera utredningens förslag och fånga in synpunkter som sen kan ligga till grund för SKR:s yttrande.

Anders Svensson på Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet och som även deltagit i själva utredningen kommer delta och presentera utredningens förslag samt svara på eventuella frågor.

Peter Normans utredning är nu ute på remiss med sista svarsdatum den 23 maj. Syftet med uppdraget var att analysera och föreslå en långsiktigt hållbar inriktning för statens ansvar för flygplatserna i Sverige, så att behoven av en grundläggande tillgänglighet för medborgare, näringsliv och samhällsviktigt flyg tillgodoses i hela landet.

Målgrupp

Ledande politiker och tjänstepersoner för de regionala flygplatserna och deras ägarkommuner samt ledande politiker och tjänstepersoner för regionerna specifikt sektorerna infrastruktur och samhällsviktigt flyg.

Några frågeställningar att fundera på inför remisskonferensen.

 • Är utredningens förslag om ett nytt system där bara flygplatser med trafikplikt och
  beredskap kommer att få ett statligt stöd ändamålsenlig?
 • Ligger nivån på det utökade ekonomiska stödet till de fortsatt icke statliga flygplatserna på en rimlig nivå?
 • Får vi med förslaget en tillgänglighet i hela landet och klarar vi av de behov som finns från det samhällsviktiga flyget samt totalförsvarets behov?
 • Hur ser ni på förslaget kring ett nytt basutbud?
 • Vad anser ni om förslaget till regional trafikplikt, är förslag till modell tillfyllest för kommuner och regioner?
 • Finns det områden som inte tagits upp som saknas i utredningen?

Program

10.30 Välkomna

Representanter för SKR välkomnar och introducerar.

Presentation av utredningens förslag

Anders Svensson, Landsbygds och Infrastrukturdepartementet.

Region Blekinge

Richard Pelle, ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Region Blekinge.

Örnsköldsviks kommun

Robert Gyllroth, VD Örnsköldsviks Airport.

Hur tänker SKR kring utredningens förslag.

Ulrika Nordenfjäll, SKR.

Öppet för inspel och synpunkter på utredningens förslag från alla
deltagare.

Avslut

Informationsansvarig

 • Ulrika Nordenfjäll
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.