17 mars 2023 kl. 08.30-12.00

Plan- och bygglagen för förtroendevalda

Under detta digitala halvdagsseminarium sätter vi fokus på plan- och bygglagen (PBL) och din roll som förtroendevald i en byggnadsnämnd eller motsvarande.

Anmäl dig

Innehåll

Är du ny som förtroendevald när det gäller frågor inom planering och byggande? Eller vill du få dina kunskaper om plan- och bygglagen (PBL) uppdaterade?

Under detta digitala halvdagsseminarium sätter vi fokus på PBL och din roll som förtroendevald i en byggnadsnämnd eller motsvarande. Vi beskriver lagstiftningen och kommunens roll. Dessutom tar vi upp annat viktigt att känna till i rollen som förtroendevald, som exempelvis jäv, finansiering, roller och ansvar. Du får också tillfälle att kommentera och ställa frågor.

Målgrupp

Förtroendevalda i en byggnadsnämnd eller motsvarande. 

Program

Under seminariet kommer SKR:s experter och jurister inom plan- och byggområdet bland annat att gå igenom följande ämnen:

  • Introduktion till plan- och bygglagen (PBL)
  • Byggnadsnämndens roll och ansvar
  • Översiktlig planering
  • Detaljplanering
  • Bygglov och anmälan
  • Tillsyn enligt PBL
  • taxa och finansiering

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.