Artikeln publicerades 14 september 2022

Nya föreskrifter om våld i nära relation

Vad innebär Socialstyrelsens nya förskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer för socialtjänsten och hälso- och sjukvården?

Den 1 november 2022 trädde Socialstyrelsen om nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (HSLF-FS 2022:39) i kraft. Det här seminariet går igenom de viktigaste förändringarna ur socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens perspektiv.

Seminariet sändes 14 september 2022, och arrangerades av SKR i samarbete med Socialstyrelsen.

Filmen är 2 timmar och 36 minuter.

Program och medverkande

Inledning

 • Åsa Furén-Thulin, chef sektionen för socialtjänst, SKR (moderator)
 • Renée Andersson, handläggare SKR:s kvinnofridssatsning (chatmoderator)

Föreskrifternas innehåll – översikt

Shriti Radia, jurist Socialstyrelsen

Fördjupning barn

 • Mikael Mattson Flink, handläggare SKR
 • Eva Kågström, utredare Socialstyrelsen

Fördjupning våldsutövare

 • Jenny Norén, projektledare SKR:s kvinnofridssatsning
 • Mariana Dufort, med. dr. forskare Socialstyrelsen

Fördjupning våldsutsatta

 • Renée Andersson, fil. dr. handläggare SKR:s kvinnofridssatsning
 • Mariana Dufort, med. dr forskare Socialstyrelsen

Fördjupning hälso- och sjukvård

 • Mikael Malm, samordnare SKR
 • Susanne Åhlund, utredare Socialstyrelsen


Material, stöd och utbildningar som lyfts under seminariet

Presentation nya föreskrifter, Shriti Radia Socialstyrelsen, PDF (1,2 MB) Pdf, 1 MB.

SKR:s kvinnofridssatsning

SKR:s kvinnofridsnätverk

Barn

SKR:s utbilding om riskbedömningar för barn och unga

Webbinarium om våld mot barn med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen

Stöd kring barn som upplever våld, SKR

Samtal med barn, Socialstyrelsen (Kunskapsguiden)

Våldsutövare

Förändringsarbete med våldsutövare, SKR

Behandling våldsutövare, Socialstyrelsen (Kunskapsguiden)

FOV - formulär fråga om våld, Västra Götalandsregionens kompetenscenter våld i nära

Våldsutsatta

Projekt om systematisk uppföljning våldsutsatta, SKR

Våld i nära relationer, stöd för socialtjänst och hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen

Hedersrelaterat våld och förtryck, stöd för socialtjänst och hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård för våldsutsatta, SKR

Våld i nära relationer, stöd för socialtjänst och hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen

Hedersrelaterat våld och förtryck, stöd för socialtjänst och hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen

Informationsansvarig

 • Renée Andersson
  Medlem

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.