Artikeln publicerades 4 mars 2022

Mentorprogram för ledande förtroendevalda

SKR kan hjälpa dig som förtroendevald i ledande position i en kommun eller en region med en mentor under ett års tid. Erfarna förtroendevalda är mentorer som delar sina erfarenheter av uppdraget och är ett bollplank för dig.

Anmäl dig

Du kan göra en intresseanmälan. SKR:s projektledare Lena Lindgren kontaktar dig och bokar in ett telefonmöte.

Målgrupp

Mentorprogrammet är för dig som är kommunstyrelsens ordförande, regionstyrelsens ordförande eller oppositionsråd.

Kort om mentorprogrammet

  • Programmet bygger på att du som förtroendevald och din mentor träffas cirka en gång per månad.
  • SKR letar efter en mentor som passar dina behov och önskemål så långt det är möjligt. SKR börjar med ett telefonmöte för att ta reda på just dina behov.
  • Därefter medverkar projektledare Lena Lindgren på det första mötet med din mentor för att ge stöd och tillsammans med er formulera en gemensam överenskommelse om vad du vill uppnå och utveckla under året.
  • En avstämning kommer att ske i slutet av pågående program.
  • Mentorprogrammet pågår kontinuerligt - det är ingen gemensam grupp som träffas. Mentorerna blir ett viktigt stöd och bollplank för dig som politisk ledare.

Mentorer

Mentorerna är erfarna politiker som har haft sitt uppdrag minst en mandatperiod. De flesta har medverkat i SKR:s olika aktiviteter och har utvecklat sitt uppdrag som politiska ledare. De blir ett viktigt stöd och bollplank för dig som förtroendevald i ledande position.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Lena Lindgren, handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.