2 februari 2023 kl. 10.00-12.00

Med fokus på dem vi finns till för – att styra för effekt i det offentliga uppdraget

Hur styr vi tillsammans i realiteten och hur säkrar vi att styrningen ger önskad effekt hos dem vi finns till för? Vad innebär det att styra på effekter och hur går det till i praktiken? Detta är tredje seminariet i en seminarieserie i tre delar.

Anmäl dig

Innehåll

En utforskande seminarieserie om styrning och ledning

En seminarieserie i tre delar med syfte att väcka och fördjupa för våra medlemmar centrala utmaningar kring framtidens styrning och ledning. Tillsammans med forskare, författare och SKR:s medlemmar utforskar vi hur och varför styrningen av våra kommuner och regioner behöver utvecklas.

Ingen sitter på alla svar men alla sitter på många tankar och erfarenheter. Syftet är att deltagande ledningsgrupper får en gemensam utgångspunkt samt delar tankar, idéer och perspektiv att vidareutveckla på hemmaplan.

Målgrupp

Den primära målgruppen är ledningsgrupper i kommuner och regioner men även andra intresserade är välkomna. Seminarieserien ger störst nytta och effekt om hela ledningsgruppen deltar samtidigt.

Medverkande

  • Lennart Wittberg, författare, föreläsare och rådgivare
  • Andreaz Strömgren, kommunchef, Timrå kommun

Informationsansvarig

  • Linda Nordberg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR