OBS! Evenemanget är avslutat!24 mars 2023 kl. 09.00-12.00

Markörbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vuxenvård –utbildningstillfälle 2:2

Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador och kvalitetsbrister i vården. Metoden har utvecklats och anpassats utifrån vårdinriktning inom såväl somatisk vuxen- och barnsjukvård som psykiatrisk vård. Detta är andra utbildningsdagen.

Utbildningen genomförs digitalt under två halvdagar. Du behöver bara anmäla dig till första tillfället (nedan). Sista anmälningsdag är den 15 mars.

Första passet: 17 mars klockan 09.00-12.00

Utbildningen ges även med start:

12 april (utbildningstillfälle 3)

Om utbildningen

Deltagarna ska efter utbildning kunna genomföra egna granskningar av journaler i syfte att hitta skador och vårdskador. Markörbaserad journalgranskning förutsätter samverkan i team.

Under kursen kommer bakgrund, syfte, metod, praktisk tillämpning av markörbaserad journalgranskning, initiering av förbättringsarbete, patientsäkerhetslag, etiska och juridiska aspekter samt lokal/central rapportering av resultat gås igenom och diskuteras. Målsättningen är att den som gått kursen ska ha tillräcklig kunskap för att inleda markörbaserad journalgranskning.

Förkunskap hos målgruppen

För att få bästa utbyte av kursen ska deltagaren ha basal kunskap om patientsäkerhet, som till exempel kunskap om grundläggande tankesätt, systemsyn, termer och begrepp.

Utbildningsmaterial

Inför utbildningsstart ansvarar deltagaren för att läsa igenom handbok Markörbaserad journalgranskning i psykiatri - för att identifiera och mäta skador i samt markörbilagan som det finns en länk till på samma sida.

Deltagaren får själv ansvara för att ha handbok "Markörbaserad journalgranskning för att identifiera och mäta skador i vården" och tillhörande markörbilaga tillgänglig under utbildningsdagarna. Dessa går att ladda ned via nedanstående länk.

Markörbaserad journalgranskning i psykiatri - för att identifiera och mäta skador i vården

Övrigt granskningsunderlag skickas ut en till två dagar innan utbildningsdag, del 1.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till blivande granskningsteam inom psykiatrisk vård bestående av läkare och sjuksköterska.

Medverkande

  • Charlotta Brunner, chefläkare vid psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län samt SKR
  • Pia Ram, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatri Psykos ,Västra Götalandsregionen och SKR

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.