1 juni 2023 kl. 09.00-12.00

Kurs om Peppol BIS-fakturan och kommunikation

En halvdagskurs om Peppol BIS-fakturan och Peppol-nätverket.

Anmäl dig

Innehåll

Denna kurs kommer att ge dig mer kunskap om Peppol BIS-fakturan och Peppol-nätverket.

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. Alla upphandlande myndigheter och enheter ska även vara registrerade som mottagare av elektroniska fakturor i Peppol:s SMP register.

Den faktura som alla upphandlande myndigheter och enheter ska kunna ta emot är Peppol BIS Billing 3, som uppfyller kraven på den europeiska fakturastandarden. Inom SFTI rekommenderas därför den vid nya upphandlingar.

Sedan den 1 april 2021 har Svefaktura och SFTI Fulltextfaktura såsom fristående faktura avförts som SFTI-rekommendation. För de som fortfarande använder Svefaktura och Fulltextfakturan är det därför viktigt att sätta sig in i vad Peppol BIS Billing 3 fakturan och Peppol-nätverket är.

Målgrupp

  • Projektledare eller systemägare för inköp och e-handel hos kommuner, regioner, statliga myndigheter och offentligt ägda bolag.
  • Projektledare eller systemägare för inköp och e-handel hos företag som gör affärer med offentlig sektor.

Program

Vid kursen kommer bland annat följande att tas upp:

  • Introduktion till Peppol-nätverket och Peppol BIS-:s:smeddelandena
  • Anslutning till Peppol rent praktiskt
  • Kvittenser, återrapportering, eventuella stoppade meddelanden med mera
  • Vägval avseende mottagningsmöjligheter genom Peppol-nätverket
  • Leverantörsanslutning och krav/information gentemot leverantörer
  • Genomgång av söktjänster för Peppol – Peppol Directory och SFTI:s Peppol Lookup

Medverkande

  • Martin Forsberg, SFTI:s tekniska kansli.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.