OBS! Evenemanget är avslutat!23 mars 2023 kl. 13.00-14.30

Kurs om Chefoskopet

SKR arrangerar en kurs om Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet. Syftet är att ge goda kunskaper om verktygets utformning, funktion och forskningsförankring. Ett särskilt fokus läggs på hur verktyget kan användas för att stärka förutsättningarna för chefer inom äldreomsorg.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med kursen är att ge goda kunskaper om Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet.

Under passet görs en genomgång av verktygets konstruktion, hur det kan användas i din organisation och forskningsförankring.

Du får också en orientering om hur HR kan informera ledningsgrupper med flera om verktyget.

Målet är att du efter denna genomgång ska känna dig bekväm i hålla information om Chefoskopet till politiker och ledning.

Det blir också tid för frågor.

Kursen är en del ett partsgemensamt arbete med Vision och Akademikerförbundet SSR för att stärka förutsättningarna för chefer inom äldreomsorgen.

Målgrupp

Kursen till dig som arbetar inom HR, i synnerhet inom vård och omsorg.

Medverkande

  • Kristina Folkesson, utredare, avdelningen för arbetsgivarpolitik.
  • Ulrika Lifvakt, handläggare, avdelningen för vård och omsorg.

Information

Din anmälan är unik och personlig. Detta innebär att om du har fler kollegor som är intresserade av kursen, måste även de göra en individuell anmälan.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få anmälda deltagare. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

Informationsansvarig

  • Kristina Folkesson
    Utredare
  • Ulrika Lifvakt
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.