Artikeln publicerades 31 mars 2021

Jobba säkert med läkemedel

SKR har tagit fram en webbutbildning som ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen.

Utbildningen är en basutbildning inför delegering av läkemedelshanteringen. ”Jobba säkert med läkemedel” är avgiftsfri och består av fem delkurser. Varje kurs tar cirka var och en tar cirka 15-30 minuter att genomföra. Vid godkänt kunskapstest kan ett diplom laddas ned.

Målgrupp

Utbildningen är riktad till omvårdnadspersonal.

Starta utbildningen

Innehåll

Genomgången utbildning ger baskunskaper för att:

  • ge läkemedel i rätt tid, till rätt person på rätt sätt
  • ge god omvårdnad som komplement och alternativ till läkemedel
  • känna igen risker och uppmärksamma, reagera och signalera vid förändringar
  • förstå roll och ansvar vid delegering
  • uppmärksamma symtom vid diabetes och ge insulin.

Utbildning är ett komplement till annan kompetenssäkring och bör därför alltid kombineras med en individuell bedömning.

Webbutbildningen är framtagen av SKR. Drift och support sköts av Svenskt Demenscentrum.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.