OBS! Evenemanget är avslutat!24 april 2023 kl. 09.30-16.30

IT-avtal i kommuner och regioner

Denna utbildningsdag syftar till att ge en övergripande förståelse för olika typer av förekommande IT-avtal hos kommuner och regioner.

Anmäl dig

Innehåll

Upphandling och kontraktering av olika IT-tjänster är idag ett viktigt arbete inom kommuner och regioner. En övergripande förståelse för olika typer av IT-tjänster, IT-produkter och IT-projekt, och deras tillhörande avtal, är av central betydelse för att lyckas med en IT-upphandling.

På denna heldagsutbildning ger vi en orientering om IT-avtalsområdet med en genomgång av de olika avtalstyperna, en praktisk vägledning om nyckelfrågor och fallgropar, samt en genomgång av de IT-avtalsmallar och IT-avtalsvillkor som tagits fram för offentlig sektor.

Programinnehåll

Utbildningen innehåller i stort följande delar:

 • Allmänt om IT-avtal och deras utveckling över tiden.
 • Tillämpliga rättsområden: allmän kontraktsrätt, upphandlingslagstiftning, dataskyddslagstiftning, upphovsrätt, offentlighet och sekretess och kommunalrätt.
 • IT-avtalets struktur, innehåll och regleringar.
 • Genomgång av våra vanligaste IT-avtalstyper – nyckelregleringar & fallgropar: IT-konsultavtal, IT-projektavtal, IT-driftavtal, IT-supportavtal, programvarulicensavtal & molntjänstavtal.
 • Personuppgiftsbiträdesavtalet som en del av IT-avtalet. Delar i SKR:s mall för personuppgiftsbiträdesavtal uppmärksammas.
 • Allmänt om eSams IT-avtalsarbete – tillgängliga IT-avtalsvillkor, mallar och vägledningar.
 • Genomgång av nyckelregleringar i eSams allmänna IT-avtalsvillkor för offentlig sektor:
  • Allmänna villkor för IT-drift- Allmänna villkor för IT-projekt
  • Allmänna villkor för agila IT-projekt
  • Allmänna villkor för IT-support
  • Allmänna villkor för IT-konsulttjänster
 • Avslutande workshop med praktiska tillämpningar.
 • Efter kursen ska deltagaren ha erhållit kunskap om och förståelse kring de väsentliga regleringarna i våra vanligast förekommande IT-avtalsvillkor och IT-avtalstyper inom offentlig sektor samt vilka mallar som finns.

Målgrupp

 • Du som vill utveckla dina kunskaper på IT-avtalsområdet och som i olika kommunala och regionala sammanhang kommer i kontakt med IT-avtal.
 • Kommunjurister, inköpare, IT-chefer, upphandlare, avtalsförvaltare samt de som vill få en teoretisk genomgång och praktiska tips att tillämpa vid bland annat upphandling, författande och förvaltning av IT-avtal.

Medverkande

 • Christina Wikström, advokat, Wikström & Partners Advokatbyrå AB
 • Susanne Svanholm, förbundsjurist, avdelningen för juridik och SKR:s dataskyddsombud
 • Staffan Wikell, förbundsjurist, avdelningen för juridik, SKR.

Praktisk information

Seminariet erbjuds via webb & för fysiskt deltagande i SKR:s lokaler på Hornsgatan 20 i Stockholm. För er som deltar på plats i Stockholm serveras kaffe från kl. 09.00. Webbsändningen börjar kl.09.30. och dagen avslutas senast kl.16.30.

Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

Informationsansvarig

 • Staffan Wikell
  Förbundsjurist
 • Susanne Svanholm
  Jurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.