OBS! Evenemanget är avslutat!25 januari 2023 kl. 10.00-16.00

Internationella dagen 2023

Ett evenemang där du har möjlighet att ta del av aktuella frågor i EU och internationellt som berör din kommun och region, diskutera globala och lokala utmaningar och utbyta erfarenheter med kollegor.

Anmäl dig

Innehåll

Efter Corona-pandemin drabbades Europa och framförallt Ukraina av nästa kris, ett fullskaligt krig som inte bara orsakat ett stort mänskliga lidande, utan gett effekter på bland annat energi, ekonomi och säkerhet i hela EU. Tyvärr är inte kriget över än. Återbyggnaden av Ukraina kommer kräva stora ekonomiska resurser och kraftiga reformansträngningar när landet ska anpassas till EU:s normer och politik. Vi har sett hur redan genomförda reformer för decentralisering och regional utveckling har bidragit till en stärkt lokal demokrati och motståndskraft i Ukraina. Det är ett arbete som nu måste tas vidare. I återuppbyggandet av Ukraina och för att få stabilitet i Europa har det internationella samfundet, EU liksom Sverige och svenska kommuner och regioner mycket att tillföra.

Samtidigt förbereder sig Sverige inför att ta över det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd våren 2023. Detta och mycket annat kommer att diskuteras på Internationella dagen 2023.

Målgrupp

Politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner med intresse för EU- och internationella frågor.

Program

10.00 Inledning

Dagens moderatorer Matilda Lindberg och Malin Looberger, SKR, inleder dagen.

Internationella dagen 2023 öppnas

SKR:s ordförande Peter Danielsson och Jelena Drenjanin, ordförande för SKR:s beredning för EU-frågor.

En framtida återuppbyggnad av Ukraina

Delar av seminariet kommer vara på Ukrainska med tolkning till svenska.

Vad gör Sverige för att stötta Ukraina nu och framöver? Vilka behov har identifierats för en återuppbyggnad? Varför är det viktigt att inkludera lokala nivån i arbetet? Ett samtal om svenska prioriteringar, insatser och identifierade behov för en återuppbyggnad av Ukraina samt vikten av att inkludera den lokala nivån och fortsatt stödja decentraliseringen i landet. Medverkar gör Tobias Thyberg, Sveriges ambassadör i Ukraina och Oleksandr Korinny Ordförande för det ukrainska kommunförbundet Association of Amalgamated Territorial Communities (AATC) och borgmästare i Novoukrainka kommun och Ryan Knox, VD för SALAR International.

11.15- 11.30 Paus

Hot och hat mot förtroendevalda - en utmaning för demokratin

Att rikta hatretorik och falska nyheter mot regionala och kommunala politiker påverkar den lokala demokratin allvarligt. Det framkommer i en rapport från Europarådets kongress för kommuner och regioner. Vilka konkreta åtgärder krävs för att stärka skyddet för politiker både lokalt och regionalt i Sverige och Europa? Att tillsammans arbeta förebyggande och stärka de förtroendevaldas trygghet och säkerhet är en förutsättning för att lyckas. Medverkar gör Carola Gunnarsson, SKR:s vice ordförande och UCLG:s talesperson för frihet, solidaritet och hot och hat mot förtroendevalda på lokal nivå, Kristoffer Tamsons, ledamot i den svenska delegationen till Europarådets kongress (CLRAE) och Lena Langlet sektionschef på SKR.

12.00 - 13.15 Lunch

13.00 Programmet fortsätter

Samarbetsmöjligheter i Ukraina

Många svenska kommuner och regioner vill bistå sina motsvarigheter i Ukraina. Vad finns det för samarbetsmöjligheter och vilka är egentligen de rättsliga förutsättningarna för kommuner och regioner att bidra inom det internationella utvecklingssamarbetet? En kommun och en region delar med sig av sina erfarenheter. Medverkar gör Sara Catoni, Direktör på avdelning för juridik på SKR, Karin Perérs, Internationell koordinator i Falun och Robert Larsson jurist i Region Stockholm.

United for Ukraine - Platform for Partnership

Seminariet är på engelska.

SALAR International och Lviv institute har tagit fram en plattform för att facillitera partnerskap mellan europeiska kommuner och kommuner i Ukraina med fokus på ukrainska kommuners aktuella behov och kommande behov i en återuppbyggnad av landet. Hur fungerar plattformen, vad innebär partnerskapet och vilket för stöd finns att få för att ingå partnerskap? Medverkar gör Magnus Liljeström, senior expert på SALAR International, Marta Suprun, Lviv Institute och International cooperation coordinator i projektet Supporting Decentralisation in Ukraine (DSP), Svitlana Blinova, Lviv Institute och Component coordinator i projektet DSP.

14.30- 15.00 Paus

15.00 Parallella seminarium

Seminarium 1: Att driva kommunal verksamhet i krig

Delar av seminariet kommer vara på Ukrainska med tolkning till svenska.

I en allt mer turbulent global värld där kriser avlöser varandra med pandemi, energikris och ett förändrat säkerhetsläge har frågan om krishantering och civilberedskap blivit allt mer aktuell. Hur är det att driva kommunal verksamhet under kris och krig?

Velina Zayats styrelseledamot i kommunförbundet Association of Amalgamated Territorial Communities (AATC) och borgmästare i Dunayevci community i Ukraina berättar om de utmaningar de ställts inför, hur de hittat lösningar och delar med sig av sina erfarenheter från det pågående kriget. Medverkar gör också Anders Fridborg, säkerhetschef i Uppsala kommun och berättar om deras arbete med uppbyggnaden av civilt försvar och Ann-Sofie Eriksson, chef för sektionen för planering, säkerhet och miljö på SKR. 

Seminarium 2: Sverige är ordförande i EU:s ministerråd under våren, hur påverkas kommuner och regioner?

Sveriges EU-ordförandeskap i ministerrådet kommer att präglas av att det nu pågår ett krig i Europa. Kriget har fått säkerhetspolitiska konsekvenser, men även följder för energiförsörjningen, ekonomin, flyktingströmmarna, EU:s utvidgningsprocess och arbetet med att värna de gemensamma värderingarna och demokratin. Vilka svenska politiska utmaningar finns med dagordningen under det svenska ordförandeskapet? Och hur kan kommuner och regioner få inblick och ge medskick i de frågor som ligger högt upp på EU:s dagordning och som ser ut att ställa särskilda krav på det svenska EU-ordförandeskapet? Deltar gör Göran Von Sydow, direktör på Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS).

Seminarium 3: Så kan svenska kommuner hjälpa och stödja ukrainska kommuner

Seminariet är på engelska.

I detta seminarium medverkar tjänstepersoner från olika ukrainska kommuner som berättar om sina aktuella behov och hur svenska kommuner/regioner kan bidra med stöd och hjälp. De medverkande är också deltagare i utbildningsprogrammet ”Human Rights Based Approach” som drivs av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD.

De medverkande kommunerna är Nekhvorosha ( Poltava), Kopytchintsi- (Ternopil), Kamianets- Podilskyi ( Khmelnytsk) och från Reni ( Odessa )

Moderator är Mariia Tyshchenko, som tillbringat över 15 år med att främja lika rättigheter i Ukraina, nyligen titulerad hedersdoktor vid Malmö universitet, och som också är mentor i ICLD:s utbildningsprogram.

15.45 - 16.00 Summering och avslut


Medverkande

 • Peter Danielsson, ordförande SKR
 • Jelena Drenjanin, ordförande för SKR:s beredning för EU-frågor
 • Oleksandr Korinny Ordförande för det ukrainska kommunförbundet Association of Amalgamated, Territorial Communities (AATC) och borgmästare i Novoukrainka kommun
 • Velina Zayats styrelseledamot i kommunförbundet kommunförbundet Association of Amalgamated, Territorial Communities (AATC) och borgmästare i Dunayevci kommun
 • Carola Gunnarsson, SKR:s vice ordförande, UCLG:s talesperson för frihet, solidaritet och hot och hat mot förtroendevalda på lokal nivå
 • Kristoffer Tamsons, ledamot i den svenska delegationen till Europarådets kongress (CLRAE)
 • Lena Langlet, sektionschef demokratisektionen, SKR
 • Matilda Lindberg handläggare, SKR
 • Malin Looberger, EU-samordnare, SKR
 • Sara Catoni, Direktör på avdelningen för juridik, SKR
 • Karin Perérs, Internationell koordinator i Falu kommun
 • Robert Larsson, jurist, Region Stockholm
 • Magnus Liljeström, senior expert på SALAR International
 • Marta Suprun, Lviv Institute och International cooperation coordinator i projektet Supporting Decentralisation in Ukraine (DSP)
 • Svitlana Blinova, Lviv Institute och Component coordinator i projektet DSP
 • Göran Von Sydow, direktör, Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS)
 • Mariia Tyshchenko, PhD och VD för NGO Poruch
 • Tobias Thyberg, Sveriges ambassadör i Ukraina
 • Anders Fridborg, säkerhetschef i Uppsala kommun
 • Ryan Knox, VD för SALAR International

Nätverksträff för EU samordnare

Redan den 24:e januari klockan 13:00- 16:00 träffas nätverket för EU-samordnare i kommuner och regioner för ett nätverksmöte back-to-back med Internationella dagen. Då kan du passa på att komma i kontakt med dina kollegor ute i landet och oss som arbetar med EU och internationella frågor på SKR.

Gör din anmälan via nedan kontaktformulär.

Informationsansvarig

 • Malin Looberger
  Handläggare
 • Matilda Lindberg
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.