6 september 2024 kl. 07.30-08.30

Forskningsfrukost Nära vård september 2024

Första fredagen varje månad bjuder Nära vård SKR in till en digital frukostföreläsning om aktuell forskning inom Nära vård-området, följt av en kort reflektions- och frågestund. Denna gång handlar det om sköra äldre personers involvering i forskning.

Anmäl dig

Innehåll

På septembers forskningsfrukost kommer vi tillsammans med Qarin Lood, universitetslektor i arbetsterapi vid Göteborgs universitet, lära oss om samskapade och samskapande strukturer för personcentrering, samt möjligheter och utmaningar med involvering av sköra äldre personer i vårdvetenskaplig forskning. Vi kommer också utforska ”konflikten” mellan oberoende forskning och nyttoperspektivet.

En av fokusförflyttningarna i omställningen till Nära vård är att gå från patienter och invånare som passiva mottagare till aktiva medskapare. Den åldrande befolkningens många olika perspektiv, erfarenheter och förmågor är viktiga kunskaper som bättre kan tillvaratas genom samskapande. För att lyckas behöver vi bland annat arbeta för jämlik maktbalans och investera tid och resurser.

Målgrupp

Alla som är intresserade av Nära vård och dagens ämne.

Medverkande

  • Qarin Lood, universitetslektor Göteborgs universitet
  • Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare Nära vård SKR

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.