Artikeln publicerades 8 oktober 2021

Förändringsledning välfärdsteknik - hur gör man?

En utbildning för dig som vill arbeta med välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Få inspiration och en tydlig guide i att leda förändring.

Starta utbildningen

Innehåll

Genom utbildningen följer du den fiktiva kommunen Solstads resa vid införandet av välfärdsteknik. Solstad står inför liknande utmaningar inom äldreomsorgen som många andra kommuner, vilket skapar en igenkänningsfaktor genom webbutbildningen. För en fördjupning av utbildningen finns även en praktisk del med metoder och mallar tillgänglig.

Tidsåtgång

Längden på utbildningen är mellan i tre till fyra timmar. Kompetenscenter välfärdsteknik rekommenderar att utbildningen inte görs i ett sträck utan delas upp på ett antal tillfällen.

Målgrupp

Verksamhetsutvecklare, projektledare samt chefer inom äldreomsorgen men även övriga delar av den samlade socialtjänsten samt verksamheter inom regionerna kan gärna ta del av utbildningen.

Rekommendation

Kompetenscenter rekommenderar att utbildningen görs under flera tillfällen där utrymme finns för egna reflektioner och samtal med kollegor. Den kan dock även genomföras mer översiktligt, utan en fördjupning i detaljer, för exempelvis förvaltningsledning.

Kursledare

Ansvarig för innehållet i utbildningen:
Eva Sahlén, samordnare SKR

Frågor om anmälan:
vft@skr.se

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.