OBS! Evenemanget är avslutat!19 april 2023 kl. 09.00-12.00

Finansnätverksträff

Digital nätverksträff om finansiella frågor, gemensam för kommuner och regioner.

Anmäl dig

Innehåll

Kommuner och regioner bjuds in till SKR:s Finansnätverk.

Nätverksträffen arrangeras i samarbete med Kommuninvest.

Målgrupp

Ekonomer och finansanalytiker i kommuner och regioner.

Program och medverkande

09.00–09.05 Välkomna, presentation

Fredrik Holmström, ekonom SKR

09.05-09.45 Kommunsektorns ekonomi – aktuella frågor

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

09.45-10.30 Aktuell bild av läget i världsekonomin

Håkan Frisén, prognoschef SEB

10.30 Paus

10.40–11.10 Kommunernas skulder och investeringar

En vanlig fråga är: Varför är kommunsektorns skulder så höga? Detta gräver vi djupare i under detta pass.

Erik Törnblom, t.f. forskningschef Kommuninvest

11.10–11.45 Växa i finansiell balans

Presentation av modellen Styrning i finansiell balans, och hur den kan vara ett stöd i finansiella beslut.

Daniel Nyqvist, biträdande chef för utlåning och rådgivning Kommuninvest

Erik Mååg, ekonomichef Vansbro kommun

11.45–12.00 Avslutning

Sammanfattning och avslutning.

Ansvariga för evenemanget

Fredrik Holmström, ekonom, SKR

Siv Stjernborg, ekonom, SKR

Sofia Frändberg, finansrådgivare, Kommuninvest

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.