OBS! Evenemanget är avslutat!9 december 2022 kl. 10.00-12.00

Ensam är inte stark – vad behövs för att lösa uppdrag tillsammans?

När vi inte längre har resurser att klara välfärdsuppdraget själva, hur löser vi det då tillsammans? Vilka resurser finns att tillgå och vilka utmaningar och möjligheter skapar samverkan i styrningen av den egna organisationen och tillsammans med andra? Detta är det andra seminariet i en seminarieserie i tre delar.

Anmäl dig

Innehåll

En utforskande seminarieserie om styrning och ledning

En seminarieserie i tre delar med syfte att väcka och fördjupa för våra medlemmar centrala utmaningar kring framtidens styrning och ledning. Tillsammans med forskare, författare och SKR:s medlemmar utforskar vi hur och varför styrningen av våra kommuner och regioner behöver utvecklas.

Ingen sitter på alla svar men alla sitter på många tankar och erfarenheter. Syftet är att deltagande ledningsgrupper får en gemensam utgångspunkt samt delar tankar, idéer och perspektiv att vidareutveckla på hemmaplan.

Målgrupp

Den primära målgruppen är ledningsgrupper i kommuner och regioner men även andra intresserade är välkomna. Seminarieserien ger störst nytta och effekt om hela ledningsgruppen deltar samtidigt.

Medverkande

  • Gissur Erlingsson, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, Linköpings universitet
  • Lennart Wittberg, författare, föreläsare och rådgivare
  • Monica Skagne, kommunchef, Växjö kommun
  • Stefan Linde, kommundirektör, Älvdalens kommun
  • Åsa Bellander, regiondirektör, Region Västernorrland

Fler seminarium i serien

Med fokus på dem vi finns till för – att styra för effekt i det offentliga uppdraget

Informationsansvarig

  • Linda Nordberg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR