OBS! Evenemanget är avslutat!21 april 2023 kl. 14.00-15.45

Effektivare arbetssätt för kommuner att lämna in räkenskapssammandraget

Hur möjliggör vi för alla kommuner att lämna räkenskapssammandraget (RS) på fil? SKR bjuder in kommuner till ett möte för att bland annat diskutera effektivare arbetssätt och snabbare process kring inlämning av RS. Du får ta del av Solna stads utvecklingsresa - "ett knapptryck...". SCB och RKA medverkar.

Anmäl dig

Innehåll

En förändrad demografi samt förändrade krav och förväntan på kommuner och regioners tjänster utgör ett förändringstryck som ställer krav på omställningar och effektivare arbetssätt.

Solna har, tillsammans med Upplands Väsby, Täby och Ekerö, tagit ett sådant kliv i att effektivisera arbetssätt genom att förenkla ekonomisystemet. Fördelarna är flera men framför allt kan RS lämnas in samtidigt som bokslutet färdigställs, vilket sparar in en tidskrävande och ofta långdragen process. Värdet av en effektivare process har potential att bli än större om fler kommuner gör samma resa, så som snabbare publicering av RS, underlättande av jämförande mellan kommuner samt ökad kvalitet.

Målen med mötet är att hitta kommuner till SCB:s användargrupp/referensgrupp samt utröna vilket eventuellt stöd SKR och RKA skulle kunna vara för kommuner. Av högst vikt blir också att få kommunernas insikter och syn på RS på fil istället för Excelblankett.

 • Vilka hinder och möjligheter ser ni i detta?
 • Hur ser vi gemensamt till att en snabbare process samtidigt leder till lika bra, eller bättre kvalitet?

Målgrupp kommuner

 • Ekonomidirektör/-chef
 • Redovisningschefer
 • Ansvariga för RS-rapportering med flera

Vi ser gärna att ekonomidirektör/ekonomichef medverkar tillsammans med redovisningschef eller motsvarande från respektive kommun i syfte att få en bred bild av hur kommunen ser på frågan.

Program

Inledning

Fredrik Holst, SKR och Ellen Holmlund SCB

SCB:s och Solnas tankar och planer kring RS

Ellen Holmlund, SCB och Christer Lindberg, Solna stad

SKR:s tankar och roll

Annika Wallenskog, chefsekonom

RKA:s inspel 

Maria Price kanslichef

Solnas resa, ”ett knapptryck...”

Christer Lindberg, Solna stad

Summering och avslut

 • Hur ger vi förutsättningar för alla kommuner att lämna RS direkt på fil?
 • Hur säkerställer vi att en effektivare inlämning inte ger avkall på kvaliteten?
 • Vilket stöd behövs från olika aktörer?
 • Vilka steg behöver tas?

Fredrik Holst, SKR och Ellen Holmlund, SCB

Medverkande

 • Ellen Holmlund, projektledare, Håkan Wilén och Henrik Mundt, SCB, samt en kollega från ämnesområdet Offentlig ekonomi
 • Annika Wallenskog, chefsekonom, Fredrik Holst, Jonathan Fransson, Robert Heed, Hans Stark, Edith Ringmar af Forselles, SKR
 • Christer Lindberg och Lennart Malm, Solna stad
 • Maria Price och Per Sandgren, RKA

Förberedelse

För att lämna tid för diskussion och synpunkter rekommenderar SKR att deltagarna ser en film om Solna stads resa och vilka effekter det inneburit för dem innan mötet. Seminariet är en dela av ett större seminarium om digtaliseringens goda effekter.

Inslaget börjar 1 timme och 18 sekunder in i sändningen, och det är 20 minuter långt.

Om Solnas stads utvecklingsarbete RS

Informationsansvarig

 • Jonathan Fransson
  Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.