18 september 2024 till 19 september 2024 kl. 09.00-12.00

Dricksvattendagarna 2024

Välkommen till dricksvattendagarna 2024! Årets dricksvattenkonferens kommer att ha fokus på de senaste förändringarna i lagstiftningen på EU-nivå och nationellt som berör dricksvatten och vad det innebär för dricksvattenkontrollen.

Anmäl dig

Innehåll

Dricksvattendagarna 2024 genomförs under två digitala förmiddagar och riktar sig till chefer och inspektörer som ansvarar för eller genomför kontroll inom dricksvatten. Dagarna kommer bland annat att innehålla nyheter och information från nationella myndigheter på dricksvattenområdet och intressanta exempel där kommuner delar med sig av sina erfarenheter.

Konferensen pågår under två halvdagar och börjar kl 9.00 och slutar kl 12.00 båda dagarna.

Konferensen kommer också att innehålla två pass där Livsmedelsverket besvarar frågor som skickas in i förväg innan konferensen. För att vi ska kunna ta hand om din fråga och förbereda konferensen vill vi gärna ha dem senast den 4 september. Frågor kan skickas med i samband med anmälan eller vid senare tillfälle via e-post till:per.tholander@skr.se

Målgrupp

Inspektörer och chefer som ansvarar för eller genomför kontroll inom dricksvatten.

Praktisk information

Seminariet kommer att spelas in och finnas tillgänglig i två veckor efter sändningen för anmälda deltagare.

Program dag 1

Genomförande av EU:s dricksvattendirektiv – Ny lagstiftning under 2024

Under våren 2024 gjordes förändringar i den svenska lagstiftningen för att genomföra EU:s nya dricksvattendirektiv. Regeringskansliet ger en överblick över förändringarna.

Anders Wannberg, kansliråd, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Madeleine Olander, rättssakkunnig, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Nya och gamla regelverk: NIS2, CER och ’Lås & Bom’

Livsmedelsverket berättar om den kommande cybersäkerhetslagen som ska införliva NIS2 i svensk lagstiftning samt gränsdragningen mot kraven i LIVSFS 2008:13 och hur regelverket kan komma att förändras i och med CER-direktivet.

Anders Lindström, informationssäkerhetspecialist, Livsmedelsverket.

Frågor och svar kring säkerhet vid vattenverk och reservoarer

Livsmedelsverket besvarar inskickade frågor som berör NIS2, CER, lås- och bomförskrifterna (LIVSFS 2008:13) och arbetet med operativt mål 2 i den nationella kontrollplanen.

Anders Lindström, informationssäkerhetspecialist, Livsmedelsverket.

Åsa Hogmark, statsinspektör, Livsmedelsverket.

Dricksvattenkontroll under kokningsrekommendation

Region Gotland delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta med dricksvattenkontroll under kokningsrekommendationen på grund av förekomst av Clostridium perfringens i dricksvattnet under 2023.

Daniel Stensing, livsmedelsinspektör, Region Gotland.

P 121 - Riktlinjer för råvattenkontroll

Svenskt Vatten berättar om en ny publikation som de har tagit fram som stöd för medlemmarnas arbete med råvattenkontroll. Syftet med den nya publikationen är att ge dricksvattenproducenten underlag och vägledning för att kunna utforma riskanalys och råvattenkontroll, bedöma resultatet av dessa och samtidigt få en förståelse varför detta arbete görs.

Bertil Lustig, dricksvattenexpert, Svenskt Vatten.

Program dag 2

Nya regler om material i kontakt med dricksvatten

En nyhet i det nya dricksvattendirektivet är att material i kontakt med dricksvatten regleras. Detta innebär att alla byggprodukter som ska användas i byggnadsverk måste vara dricksvattenmärkta eller motsvara dessa krav när direktivet börjar tillämpas. Vad innebär det för olika aktörer?

Madeleine Hjortsberg, utredare, Boverket.

Aktuellt om Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter

Livsmedelsverket ger den senaste informationen om arbetet med dricksvattenföreskrifterna.

Åsa Hogmark, statsinspektör, Livsmedelsverket.

Frågor och svar kring dricksvattenföreskrifterna

Livsmedelsverket besvarar inskickade frågor som berör dricksvattenföreskrifterna (LIVSFS 2022:12).

Åsa Hogmark, statsinspektör, Livsmedelsverket.

Erfarenheter från arbete med riskklassning av dricksvattenanläggningar

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor berättar om hur de arbetat med riskklassningar av dricksvattenanläggningar.

Alexandra Karlsell, livsmedelsinspektör, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Informationsansvarig

  • Per Tholander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.