15 oktober 2024 kl. 10.00-17.00

Dra nytta av statistik inom folkhälsa, hösten 2024

SKR och Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA anordnar en och en halvdagsutbildning du utgår ifrån just din kommuns/regions resultat inom folkhälsa. I kursen utgår vi från SKR:s verktygslåda för användning av statistik inom folkhälsa som bygger på SKR:s Styrsnurra.

Anmäl dig

Innehåll

Vill du och dina kollegor använda dig mer av statistik inom folkhälsa och analysera och tolka den så den blir användbar i förbättrings- och utvecklingsarbete?

Under kursen får du öva praktiskt på att ta fram resultat i Kolada, databasen för kommuner och regioner samt dra nytta av fördjupningar i Folkhälsomyndighetens olika statistikverktyg. Vi fokuserar på hur du systematiskt använder resultaten och skapar en röd tråd i arbetet med mål och nyckeltal, ringar in möjliga orsaker och tar fram förslag till åtgärder.

Målgrupp

Användare av folkhälsostatistik och statistik inom områden som påverkar folkhälsa.

Tillfälle 1

Uppgift inför första tillfället: Vad finns i era styrdokument som har anknytning till folkhälsa eller områden som påverkar folkhälsan?

Tillfälle 2

Kursen är digital och delas upp på en heldag och en halvdag med en vecka i mellan, vilket ger tid till att göra egna övningar som följs upp i pass två. Tillfälle två äger rum:

Tisdag 22 oktober 13.00- 17.00

Program

Nyckeltalen i tabellen Öppna jämförelser folkhälsa

Dessutom kopplingar till närliggande tabeller i Kolada.

Din kommuns resultat

Välj nyckeltal som behöver analyseras. Vi går igenom vad som behöver mätas, när och hur.

Praktiskt arbete med stöd från verktygslådan

Koladas funktioner och möjligheter att jämföra resultaten med andra – t.ex jämförelsen med liknande kommuner utifrån socioekonomi.

Vi kommer också översiktligt se vilka möjligheter det finns till fördjupningar i Folkhälsomyndighetens olika statistikprodukter

Tillsammans gör vi avvikelseanalyser, ringar in möjliga orsaker och tar fram förslag på åtgärder.

Engagera med statistik

Tips om hur du kan engagera. Allt med syfte att skapa en röd tråd i arbetet med mål och nyckeltal.

Medverkande

  • Elisbeth Skoog Garås, handläggare SKR
  • Maria Price, Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.