Artikeln publicerades 14 november 2022

Demokrati i vår tid - främja, förankra och försvara

SKR och regeringen har under 2020-2022 en gemensam överenskommelse med målsättning att uppnå en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet. En slutkonferens har genomförts med SKR:s politiska ledning, forskare, företrädare för kommuner och regioner, kulturminister Parisa Liljestrand med flera. Du kan ta del av talen vid inledningen.

Demokratin 100 år

Under demokratins jubileumsår 2021 arrangerades digitala regionala konferenser för att uppmärksamma demokratins genombrott och dess utmaningar. Inom ramen för överenskommelsen mellan SKR och regeringen genomfördes en avslutande konferens den 2 december 2022. Moderator för dagen var Kattis Ahlström.

Inledningsanföranden

SKR:s 1:e vice ordförande Carola Gunnarsson (C) och Kulturminister Parisa Liljestrand (M) inledde slutkonferensen. Du kan ta del av deras inledningstal.

SKR:s vice ordförande Carola Gunnarsson talar

Filmen är 8 minuter och 35 sekunder.

Carola Gunnarssons tal i skriftlig form (PDF) Pdf, 92 kB.

Kulturminister Parisa Liljestrand talar

Filmen är 16 minuter och 23 sekunder långt.

Parisa Liljestrands tal i skriftlig form, Regeringskansliet

Program

Nedan programpunkter finns inspelade men flimerna är inte textade. Om du vill ta del av något innehåll kontakta SKR via nedan kontaktformulär.

Panelsamtal - Demokratins utmaningar och möjligheter

Elena Namli, professor i etik, teologiska fakulteten Uppsala Universitet, Katarina Gidlund, professor i informatik Mittuniversitetet och Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Linköpings Universitet medverkar i samtalet.

Vad diskuterades under den digitala konferensen hos er?

Ett medskick från de digitala konfernserna som har genomförts under 2021-2022. Sörmland, Region Blekinge Kronoberg och Region Värmland medverkade.

Involvera medborgarna

Eva Ullberg (S) kommunstyrelsens ordförande Järfälla och Jessika Karreskog, enhetschef demokratiutveckling Järfälla kommun medverkade.

Aktuella utredningar och hur kan de förändra förutsättningar för kommuner och regioner

Sara Catoni, chefsjurist SKR

Fler aktörer behövs i civilsamhället

Sara Sjöqvist, utredare, Tierps kommun

Kommuner och regioners ekonomiska utmaningar

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

Demokrati, värderingar, kunskap

Ulrika Dagård, samhällsstrateg, Lunds kommun

Är medborgarna nöjda med demokratin?

Henrik Ekengren Oscarsson, forskningsledare vid valforskningsprogrammet

Hur länge lever demokratin?

Jan Scherman, debattör och tv-producent

Vad gör SKR framåt?

Lena Langlet, chef vid Demokratisektionen, SKR

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.