OBS! Evenemanget är avslutat!19 april 2023 kl. 10.00-16.00

Demokratidagen 2023

SKR bjuder in till Demokratidagen 2023, mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Här möter du SKR:s politiska ledning, statsrådet Parisa Liljestrand, forskarna Åsa Wikforss, Henrik Ekengren Oscarsson och Björn Brorström samt andra forskare och förtroendevalda samt andra intressanta personer verksamma inom demokratiområdet.

Anmäl dig

Innehåll

Utöver gemensamt program kommer du under konferensen kunna välja att delta vid seminarier på inom områden som demokratiutveckling, medborgardialog, politiskt ledarskap och styrning, revision samt mänskliga rättigheter.

Målgrupp

Förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner.

Program

10.00–11.30 Gemensamt program

Demokratidagen öppnas

Anders Henriksson, ordförande, SKR

Regeringens politik – för en motståndskraftig och levande demokrati

Anförande från kulturminister Parisa Liljestrand, som bland annat har ansvar för frågor om demokrati och medier.

Valet 2022 och väljarnas syn på ansvar och kunskaper om lokal politik

Henrik Ekengren Oscarsson, forskningsledare vid valforskningsprogrammet

Demokratin och kunskapen

Åsa Wikforss, professor vid Stockholms universitet och Lena Langlet, chef demokratisektionen SKR

Hur påverkades den lokala och regionala demokratin under pandemin?

Henrik Fritzon, regionråd Skåne och vice ordförande i SKR:s programberedning för post-pandemin och Björn Brorström, professor emeritus.

11.40–12.30 Valbara parallella seminarier

Med reservation för ändringar.

1a. Så styrs kommuner och regioner efter valet

Hur gick det efter valet 2022? Vilka styr och med vilka? Hur har det politiska landskapet förändrats över tid?

Medverkande: Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköping, Henrik Ekengren Oscarsson, forskningsledare vid valforskningsprogrammet, Caroline Elfors (M), kommunstyrelsens ordförande i Lekeberg, Martin Lidhamn och Björn Kullander, SKR.

1b. Kommunalrätt för fullmäktiges arbete

Seminariet ger kunskap kring de grundläggande reglerna för den kommunala verksamheten och en grund att stå på vid handläggning och beslutsfattande i främst fullmäktige. Vad reglerar kommunallagen kopplat till fullmäktiges arbete – och vad står det inget om? Vad säger kommunallagen om ordförandes och presidiets roll.

Medverkande: Helena Linde, förbundsjurist, SKR.

1c. Hot och hat får inte tysta den lokala demokratin

Vi behöver alla aktivt medverka till en levande och respektfull debatt om samhällsfrågor. I detta seminarium problematiserar och reflekterar vi ur olika perspektiv kring utvecklingen av det offentliga demokratiska samtalet. Vad den utvecklingen får för konsekvenser och vad som behöver göras för att skapa en motståndskraft. Vikten av att möta de krafter som vill tysta ett levande offentligt samtal och om mediernas roll i den processen. Både Daniel och Lars skriver också var sitt kapitel i den antologi som SKR publicerar i april 2023. Antologin belyser hur hot och hat mot förtroendevalda också utgör ett hot mot vår lokala och regionala demokrati. Hot och hat måste förebyggas och mötas, för att leda till de attityd- och beteendeförändringar som krävs.

Medverkande: Lars Nord, professor i politisk kommunikation och journalistik vid Mittuniversitetet, Daniel Lindvall, doktor i sociologi vid Uppsala universitet, Bo Per Larsson, konsult och Anna-Lena Pogulis, SKR.

1d. Det går framåt i den kommunala hållbarhetsstyrningen

SKR redovisar resultatet av två nya undersökningar om kommunernas styrning utifrån de globala målen. Vi pratar om framsteg men även utmaningar och behov som identifierats.

Medverkande: Lena Salomon och Thea Brorsson, PwC, Anna Eklöf och Christine Feuk, SKR.

1e. Medborgardialog som systematiskt arbetssätt

Vi möter Cascais en kommun i Portugal som har utvecklat sitt systematiska arbete sedan 2007 för att på olika sätt involvera och öka medborgares möjlighet till delaktighet. Cascais är en framgångsrik kommun som inspirerar städer och kommuner runt om i världen. SKR presenterar tankar om medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt inspirerade av Cascais.
OBS! Seminariet hålls på engelska, men SKR erbjuder tolkning till svenska.

Medverkande: Isabel Xavier Canning, Diretor, Citizenship Departament and Karin Pereira, head of unit, Cascais City Council, Anders Nordh, SKR, Edward Andersson Dem design.

1f. Kommunala Råd – hur utvecklar vi dem?

Umeå Universitet har genomfört en enkätstudie deltagare i kommunala äldre- och funktionshinderråd, det är den första studien i sitt slag och visar på vilka som deltat och hur de upplever sin medverkan. Anders delar med sig av resultatet och resonerar om hur kommunala råd kan utveckla den lokala demokratin. Vi får också höra hur Tierps Kommun arbetar med kommunala råd, de har utöver äldre och funktionshinderråd, råd för föreningar och ett för näringslivet. Under seminariet får du höra om varför de valt rådsfunktionen hur den har utvecklats.

Medverkande: Anders Lidström, professor emeritus i statsvetenskap vid Umeå universitet, Sara Sjöqvist, utvecklare och Sara Sjödal, kommunstyrelsens ordförande i Tierps kommun och Nils Munthe, SKR.

12.30–13.30 Lunch

13.30–14.30 Valbara parallella seminarier 

Med reservation för ändringar.

2a. Valet 2022 - hur gick genomförandet?

Vilka lärdomar tar vi med oss från valet 2022? Vilka slutsatser drar Valmyndigheten och hur kan valsystemet förbättras? En översyn av valsedelsystemet finns med i Tidöavtalet. Vad kan en sådan förändring innebära? Vi får också lyssna till erfarenheter från valadministrationen i några kommuner.

Medverkande: Anna Nyqvist, kanslichef Valmyndigheten, Eva Debels, chef valnämndens kansli Stockholms stad, Linda Karelid, valsamordnare Falköpings kommun, Martin Lidhamn och Björn Kullander, SKR.

2b. Ny som Kommunstyrelseordförande eller Regionstyrelseordförande

Vad ingår i uppdraget som kommunstyrelseordförande (KSO) eller regionstyrelseordförande (RSO)? Vad kan vara bra att tänka på? Lyssna på erfarenheter om vad som har varit mest annorlunda, svårt och vad som ger mest i uppdraget. Syftet är att bidra till att öka tydligheten och förutsättningarna för uppdraget som politiska ledare i kommuner och regioner.

Medverkande: Emilie Orring RSO i Region Uppsala, Peter Schilling KSO i Sundbergs stad, Cecilia Bladh in Zito KSO i Hörby kommun och Jan Utbult KSO, Öckerö kommun.
Samtalsledare: Lena Lindgren.

2c. Välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan - kan revisionen bidra?

Välfärdsbrottslighet påverkar vårt demokratiska system på flera sätt. Offentliga resurser försvinner till personer och verksamheter som de inte var menade för och det påverkar medborgarnas tillit till vårt demokratiska system. Vad vet vi om brottsligheten och hur personal och förtroendevalda utsätts för påverkan? Kan revisionen som demokratiskt kontrollfunktion bidra i arbetet att motverka såväl välfärdsbrott som otillåten påverkan?

Medverkande: Lena Salomon, PwC , Christina Kiernan och Lotta Ricklander, SKR

2d. Att integrera mänskliga rättigheter i styrning

Hur kan kommuner arbeta för att integrera mänskliga rättigheter i ordinarie processer för styrning och ledning, samt för att arbeta systematiskt med rättighetsbaserat arbetssätt? Mänskliga rättigheter är inte något extra kommuner och regioner åtar sig att arbeta med – det är en del av kärnuppdraget. Ta del av exempel från ett nätverksarbete där flera kommuner arbetar för ökad systematik i sitt MR-arbete.

Medverkande: Emma Broberg, Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen, Cecilia Ramqvist och Cecilia Berglin, SKR.

2e. Inkludera marginaliserade grupper med hjälp av medborgardialog

Nazem Tahvilzadeh, forskare och docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, har gjort en forskningsöversikt av hur demokratiska innovationer som medborgardialog kan inkludera marginaliserade grupper i lokala politiska processer. I denna föreläsning beskriver Nazem, utifrån nedslag i forskning från hela världen, om förutsättningarna för att en process skall bli lyckad, vilken roll civilsamhällesorganisationer och nätverk kan ha och vad en kommun kan göra för att främja djupare demokrati.

Medverkande: Nazem Tahvilzadhe, forskare och Nils Munthe, SKR.

2f. Medborgardialog i komplexa frågor

Allt fler frågor som kommuner och regioner står inför är komplexa och kan skapa spänning i lokalsamhället. Genom medborgardialog kan man ta tillvara medborgares och andra aktörers kunskap och engagemang och samtidigt bygga tillit och förtroende. I detta seminarium ger vi en introduktion till hur kommuner och regioner kan arbeta systematiskt med att identifiera, förstå, planera och genomföra medborgardialoger i komplexa samhällsfrågor. Ni får också ta del av hur Umeå kommun har arbetat med en komplex fråga med fokus på segregation.

Medverkande: Martin Sande, Dialogues, Cecilia Ravry, Umeå kommun och Ulrika Stöök,SKR

14.30–15.00 Kaffepaus

15.00–16.00 Gemensamt program:

Den lokala nivåns betydelse för motståndskraft

I februari 2022 drabbades Ukraina av ett fullskaligt krig. Hur hanterar Ukrainska kommuner situationen och hur samordnar de sitt arbete? Vad har det lokala självstyret betytt för förutsättningarna till mobilisering? Vilka insatser gör SALAR International i Ukraina och dess betydelse för landets förutsättningar.

Magnus Liljeström, senior advisor SALAR International, med flera

"Det var någonting om fjärilar..."

Reflektioner om demokrati och styrning.

Erik Nilsson, förvaltningschef Solna stad, tidigare statssekreterare


Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.