30 maj 2024 kl. 09.00-12.00

Cirkulärt byggande och återbruk - kommun och region som möjliggörare

Välkommen till ett seminarium om cirkulärt byggande och återbruk, denna gång med fokus på hur kommun och region kan arbeta för att stödja marknaden.

Anmäl dig

Innehåll

SKR bjuder in till ett seminarium om cirkulärt byggande med fokus på återbruk. Frågeställningar vi bland annat kommer ta upp:

  • Hur ser marknaden ut idag? Vilka är möjligheterna och utmaningarna?
  • Hur kan kommunen och regionen arbeta för att möjliggöra genom mål och samsyn, kompetensutveckling och pilotprojekt?
  • Hur kommer man i gång och vilket stöd finns? Vilka verktyg och hjälpmedel finns? Hur kan man arbeta med fysiska och digitala återbruksplatser?

Ta del av kommunala och regionala erfarenheter. Hör bland annat om de plattformar, verktyg och lösningar som erbjuds av Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild och om hur Byggföretagen genom Färdplan för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn driver på utvecklingen.

Målgrupp

Kommunala och regionala tjänstepersoner inom byggande, förvaltning, planering och miljö.

Program

Moderatorer: Helena Kylin, fastighetsstrateg och Victoria Kalén, klimatstrateg, SKR

Nuläge och verktyg för cirkulärt byggande

Centrum för cirkulärt byggande – samhällsbyggnadsbranschens gemensamma arena för cirkulärt byggande och förvaltning.

Johanna Andersson, expert inom cirkulärt byggande och återbruk, IVL Svenska Miljöinstitutet.

CCBuild North Swdn–nod för cirkulärt byggande i Skellefteå

Det lokala klustret CCBuild North Swdn syftar till att etablera en plattform och ett nätverk för cirkulärt byggande i Skellefteå. Vad kan en drivande kommunkoncern åstadkomma?

Karin Degerfelt, hållbarhetsstrateg, Skellefteå kommun.

Sara Wård Edvall, affärsutvecklare och projektledare, IVL Svenska Miljöinstitut.

Bruka Halland – en satsning på återbruk och cirkulär affärsutveckling inom bygg och fastigheter

Energi- och Miljöcentrum (EMC) är ett halländskt medlemsnätverk för hållbar affärsutveckling, som tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Region Halland och Varbergs kommun driver en satsning på storskaligt återbruk och cirkulär affärsutveckling inom såväl underhåll och ombyggnation som nybyggnation i Halland. I Varberg används ombyggnaden av skolor för att räkna på potentialen och för hur återbruk kan ske i praktiken.

Kajsa Urge, projektledare, Energi- och MiljöCentrum (EMC)

Johanna Thomsen, utvecklingsstrateg miljö och klimat, Varbergs kommun

Handslaget – initiativ för cirkulärt byggande och återbruk i Göteborg

Återbruk och andra cirkulära lösningar ska öka markant vid både ny- och ombyggnation i Göteborg. I handslaget mellan 50 av stadens privata och offentliga fastighetsägare vill aktörerna skapa en fungerande marknad för återbrukat material.

Susan Runsten, processledare, Business Region Göteborg

Nina Jacobsson Stålheim, strategiansvarig för Hållbart byggande i Göteborgs Stad

LMF30 Återbruksmarknad och näringslivets perspektiv

LFM30 arbetar för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö. Särskilda insatser görs kring resurseffektivitet och materialens klimatpåverkan. Hur samverkar näringslivet och kommunen genom gemensamma åtaganden och projekt?

Anna Bernstad, hållbarhetsstrateg, Malmö stad.

Linda Lissmatz, energi- och miljösamordnare, Stena Fastigheter.

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn som motor i det cirkulära byggandet

Hur driver färdplanen utvecklingen och vilken plats har återbruk?

Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert, Byggföretagen.

Praktisk information

Inspelningen kommer att finnas tillgänglig i två veckor från sändningsdatumet för alla anmälda deltagare.

Informationsansvarig

  • Helena Kylin
    Handläggare
  • Victoria Kalén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.