Artikeln publicerades 9 september 2022

Bokslutsdagen 2022 (online)

Under denna konferens kommer vi att gå igenom ett antal frågor och ämnesområden som bör beaktas i det kommande bokslutsarbetet. Vi kommer även att behandla aktuella frågor med bäring på redovisning, ekonomistyrning och de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och regioner.

Anmäl dig

Webbsändningen är möjlig att se i efterhand. Den kommer att finnas kvar till och med den 14 december. Anmäl dig för att få länk utskickad.

Faktura skickas till förvaltningen/organisationen efter konferensen.

Innehåll

Under dagen kommer vi bland annat att ta upp frågor inför bokslut och årsredovisning 2022 samt aktuella redovisningsfrågor.

Målgrupp

 • Ekonomichefer, redovisningschefer och ekonomer i kommuner.
 • Ekonomidirektörer, redovisningschefer och ekonomer i regioner.

Program

09.30 Inledning och presentation av dagen

Nyheter från Rådet för kommunal redovisning

Torbjörn Tagesson, RKR

Praktiska redovisningsfrågor

Torbjörn Tagesson, RKR, Robert Heed och Hans Stark, SKR

11.45 Lunch

12.45 Programmet fortsätter

Ekonomiska förutsättningar för kommuner och regioner / Aktuellt från SKR

Fredrik Holst och Annika Wallenskog, SKR

Pensioner

Sven Lannhard, KPA

Inför bokslut och årsredovisning

Robert Heed och Hans Stark, SKR

16.00 Avslutning

Presentationer

1. Aktuellt från RKR (PDF) Pdf, 348 kB.

2. Praktiska redovisningsfrågor (PDF) Pdf, 501 kB.

3. Ekonomiska förutsättningar (PDF) Pdf, 1 MB.

4. Pensioner (PDF) Pdf, 1 MB.

5. Inför bokslut 2022 (PDF) Pdf, 1 MB.

Medverkande

 • Robert Heed, SKR
 • Fredrik Holst, SKR
 • Hans Stark, SKR
 • Torbjörn Tagesson, RKR
 • Annika Wallenskog, SKR

Informationsansvarig

 • Robert Heed
  Ekonom
 • Hans Stark
  Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR