15 september 2023 till 12 mars 2024 kl. 00.00-00.00

Barnrättsstrategutbildning inriktning förskola

Utbildningen till barnrättstrateg är en fyradagars utbildning förlagd under drygt ett halvår. Deltagarna får övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i förskolan i teori och praktik.

Anmäl dig

Innehåll

Målet med utbildningen är att deltagarna ska ha tillägnat sig övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i förskolan. Utbildningen är indelad i fyra dagar med kortare mellanliggande zoom-möten i basgrupper.

Utbildningen innehåller teoripass, workshops, diskussioner och hemuppgifter.

Digitala möten med deltagarna kommer att ske under fyra tillfällen. Dag 4 kommer att erbjudas även fysiskt, i Stockholm.

Utbildningens alla delar finns mer utförligt beskrivet i kursbeskrivningen.

Kursbeskrivning Barnrättsstrategutbildning (PDF) Pdf, 159 kB.

Målgrupp

Rektorer, förskolepedagoger och annan personal som arbetar direkt eller indirekt med barn i förskola, i kommun och fristående verksamhet.

Gemensamma utbildningstillfällen

Under kursen träffas alla deltagare digitalt under fyra tillfällen. De tre första tillfällen träffas vi i Zoom. Det avslutande passet kommer ske fysiskt alternativt digitalt.

Dag 1: 15 september 2023, klockan 9.00-16.00

Dag 2: 20 november 2023, klockan 9.00 - 16.00

Dag 3: 29 januari 2024 klockan 9.00 - 16.00

Dag 4: 11 mars 2024, klockan 9.00-16.00 fysiskt i Stockholm, alternativt 12 mars 2024, 09.00-16.00 (digitalt)

Medverkande

  • Marie Lundin Karphammar, handläggare/barnrättsjurist SKR
  • Sylvia Carlsdotter, barnrättsexpert

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.