3 september 2024 till 20 december 2024 kl. 00.00-00.00

Barnrättsstrategutbildning höst 2024

Utbildningen till barnrättsstrateg är en fyradagars utbildning förlagd under drygt tre månader. Deltagarna får övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete.

Anmäl dig

Innehåll

Målet med utbildningen är att deltagarna ska ha tillägnat sig övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete. Utbildningen är indelad i fyra teoripass med mellanliggande Teams-möten.

Utbildningen innehåller teoripass, workshops, diskussioner och hemuppgifter.
Teoripass 1, 2 och 3 genomförs genom förinspelade lektioner samt med arbetsmaterial och hemuppgifter. Digitala möten med deltagarna kommer att ske under fyra tillfällen. Under de digitala mötena finns möjlighet att ställa frågor. Länkar till teoripassen kommer att skickas ut efter varje digitalt möte.

Utbildningens alla delar finns mer utförligt beskrivet i kursbeskrivningen.

Kursbeskrivning SKR Barnrättsstrategutbildning (PDF) Pdf, 159 kB.

Målgrupp

Personer inom kommuner och regioner som arbetar direkt eller indirekt med barn.

Gemensamma utbildningstillfällen

Under kursen träffas alla deltagare digitalt under fyra tillfällen via Teams. Det avslutande passet sker fysiskt alternativt digitalt.

Introduktion: 3/9 klockan 10:00-11.30

Handledning 1: 24/9 klockan 9:00-12:00 alternativt 26/9 klockan 9:00-12:00

Handledning 2: 23/10 klockan 9:00-12:00 alternativt 25/10 klockan 9:00-12:00

Handledning 3: 26/11 klockan 9:00-16:00

Avslutning: 12/12 (fysiskt alternativt). 17/12 eller 20/12 (digitalt). Val genomförs vid anmälan.

Medverkande

  • Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist SKR
  • Sylvia Carlsdotter, barnrättsexpert

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.